دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۷/۹
چارت سازماني
معاونت پژوهشي
 • معاون
 • قائم مقام امور پژوهشي
 • مسئول دفتر

دفتر مجله
 • سردبير(هيئت علمي)
 • كارشناس ارشد يا دكترا
 • ماشين نويس (2نفر)
 • دفتر دار(يكنفر)

مدير امور پژوهشي وآمار واطلاع رساني
 • اداره امور عمومي
 • رئيس اداره
 • حسابداري واعتبار طرحها
 • متصدي امور دفتري و بايگاني
 • ماشين نويسي
 • مسئول خدمات اداري
 • راننده

كتابخانه مركزي
 • رئيس كتابخانه
 • كارشناس كتابدار (2نفر)
 • مترجم
 • مسئول چاپ وانتشارات

گروه كارشناس آمار
 • رئيس گروه
 • كارشناس آمار
 • كارشناس جمع آوري اطلاعات
 • كاردان آمار

دفتر انتشارات واسلايد وپوستر(خانه اسلايد)
 • كارشناس مسئول (كارشناس نرم افزار)
 • كارشناس گرافيك
 • كاردان

توسعه تحقيقات سيستمهاي بهداشتي(hsr) ونظارت بر طرحها
 • رئيس گروه كارشناس مسئول (ارشد)
 • كارشناس ارشد پژوهشي(2نفر)
 • كارشناس پژوهشي
 • كاردان پژوهشي

گروه اطلاع رساني ورايانه واينترنت
 • رئيس گروه
 • كارشناس ارشد
 • كارشناس نرم افزار
 • كارشناس برنامه نويسي(كارشناس نرم افزار)
 • كارشناس نرم افزار
 • كارشناس سخت افزار
 • كارشناس سخت افزار
 • كمك كارشناس
 • كمك كارشناس

گروه روابط دانشگاهي وامور بين الملل
 • رئيس گروه
 • كارشناس روابط دانشگاهي وبين الملل
 • كارشناس امور بورسيه ها وسمينارها وكارگاهها
 • كارشناس سمعي وبصري
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/01
تعداد بازدید:
9246
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33342414 -038
vcrt@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/07/09
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-