دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۸/۴
تكميل جدول هزينه هاي ثابت
 جدول هزينه هاي ثابت طرحهاي پژوهشي ، مطابق موارد ذيل تكميل گردد:

- تهيه پروپزال ا نفر 50 ساعت
- مشاوره علمي 1 نفر 50 ساعت
- هماهنگي و نظارت 1 نفر 50 ساعت
- آناليز داده ها 1 نفر 30 ساعت
- گزارش نهائي 1 نفر 50 ساعت
تاریخ به روز رسانی:
1395/06/07
تعداد بازدید:
7888
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33342414 -038
vcrt@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/08/04
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-