دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۷/۹
كارگاه هاي توانمندسازي كاركنان
 
رديف
                        عنوان
 توضيحات
 1
عنوان روش اجرائي
برگزاري كارگاه هاي توانمندسازي
 2
هدف از اجراي روش اجرائي
توانمندسازي كاركنان
 3
خدمت گيرندگان
كاركنان
 4
خدمت دهندگان
معاونت تحقيقات و روابط بين الملل و آموزش كاركنان، معاوت توسعه مديريت و منابع
 5
مدارك و اطلاعات مورد نياز
درخواست واحد مربوطه، تأييديه شوراي پژوهشي دانشگاه، جدول زمان بندي كارگاه، طرح درس و فرم ارزشيابي
 6
فرم هاي مورد استفاده
فرم نيازسنجي و فرم26 و فرم ارزشيابي
 7
شرح مراحل انجام كار
 دريافت فرم نياز سنجي از واحد آموزش كاركنان و توزيع آن در ميان همكاران و جمع آوري آن ها و تنظيم در قالب فرم 26 و ارسال آن به واحد آموزش كاركنان و كسب مجوز برگزاري كارگاه و هماهنگي با اساتيد مربوطه و اطلاع رساني به همكاران جهت برگزاري كارگاه و برگزاري كارگاه و در انتها انجام ارزيبي مدرس و نحوه برگزاري كارگاه طبق فرم هاي مربوطه و جمع آوري آنها و برسي و بكارگيري نتايج ارزيابي در كارگاههاي بعدي و ثبت دوره آموزشي برگزار شده در سامانه آموزشي كاركنان و مكاتبه با معاونت توسعه در خصوص پرداخت حق الزحمه مدرس.
 8
قوانين و مقررات
بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغ شده
 9
نوع فناوري مورد استفاده در اجراي روش
امكانات وب سايت دانشگاه و اتوماسيون اداري
 10
مدت زمان انجام كار
بين يك تا سه ماه
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1395/10/04
تعداد بازدید:
6560
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33342414 -038
vcrt@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/07/09
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-