دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۱۱/۳
تاليف كتاب
رديف
                        عنوان
 توضيحات
 1
عنوان روش اجرائي
تأليف كتاب
 2
هدف از اجراي روش اجرائي
تصويب وموافقت با درخواست هاي كتاب
 3
خدمت گيرندگان
اعضاي هيئت علمي، كاركنان و دانشجويان
 4
خدمت دهندگان
معاونت تحقيقات و فناوري، اعضاي شوراي انتشارات دانشگاه، معاونت توسعه و مديريت منابع
 5
مدارك و اطلاعات مورد نياز
درخواست ها ، پيش نويس و نسخة نهايي كتب مؤلفين
 6
فرم هاي مورد استفاده
فرم صورتجلسه، فرم درخواست تاليف
 7
شرح مراحل انجام كار
1- دريافت درخواست ها و نسخه پيش نويس كتاب
2- هماهنگي با اعضاي شورا جهت برگزاري جلسه
3- برگزاري جلسه شوراي اتنشارات ومطرح نمودن درخواست هاو مشخص نمودن داوران و تنظيم صورت جلسه
4- در صورت موافقت با درخواست، ارسال نسخه پيش نويس كتب جهت داوري و درصورت عدم موافقت با درخواست مكاتبه با درخواست كننده
5-دريافت و ارسال نظرات داور به صاحب اثر جهت رفع ايرادات وارده
6- دريافت پيش نويس اصلاح شده و ارسال آن براي داوري مجدد
7- هماهنگي با اعضاي شوراي انتشارات جهت برگزاري جلسه
8-برگزاري جلسه و تصميم گيري در مورد پيش نويس هاي اصلاح شده و تنظيم صورت جلسه
9- تصويب در صورت انجام اصلاحات و موافقت باچاپ كتاب و در صورت عدم انجام اصلاحات مكاتبه با صاحب اثر
10-مكاتبه با صاحب اثر در خصوص موافقت با چاپ كتاب
11- دريافت كتاب چاپ شده و درخواست كتبي مولف در خصوص پرداخت حق التشويق كتاب
12- هماهنگي با اعضاي شوراي انتشارات جهت برگزاري جلسه و تصميم گيري در مورد تعداد خريد ومبلغ حق التشويق به مولف و تنظيم صورت جلسه
13-مكاتبه با معاونت توسعه مديريت ومنابع دانشگاه جهت پرداخت حق التشويق و طبق صورتجلسه شورا انتشارات ومكاتبه با صاحب اثر در مورد ميزان پرداخت حق التشويق و تعداد خريد كتاب جهت تحويل كتاب به دبير خانه شورا
14- مكاتبه با معاونت توسعه و منابع دانشگاه جهت پرداخت مبلغ خريد طبق فاكتور و صورتجلسه شورا
15- ارسال كتابهاي چاپ شده به همه دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور

 8
قوانين و مقررات
بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغ شده و مصوبات شوراي انتشارات
 9
نوع فناوري مورد استفاده در اجراي روش
اتوماسيون اداري و نرم افزارهاي رايانه
 10 مسئوليت ها و اختيارات هر يك از عوامل بررسي و ارزيابي درخواست ها و نسخة نهايي كتب مؤلفين جهت تأليف در صورت تصويب تأمين حق التشويق و خريد كتاب
 11
مدت زمان انجام كار
بين يك تا سه ماه
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1395/10/04
تعداد بازدید:
6783
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33342414 -038
vcrt@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/11/03
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal