دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۱۱/۳
پرداخت حق التشويق كنگره هاي خارجي
 
رديف
                        عنوان
 توضيحات
 1
عنوان روش اجرائي
پرداخت حق التشويق به شركت كنندگان در كنگره هاي خارجي
 2
هدف از اجراي روش اجرائي
افزايش ارائه مقالات در مجامع بين المللي و توانمندسازي علمي و پژوهشي اعضاي هيئت علمي، كاركنان و دانشجويان
 3
خدمت گيرندگان
اعضاي هيئت علمي، كاركنان و دانشجويان
 4
خدمت دهندگان
مديريت روابط بين الملل
 5
مدارك و اطلاعات مورد نياز
خلاصه مقاله ارائه شده، گواهي شركت در كنگره، كپي ويزاي متقاضي، برگه ورود و خروج
 6
فرم هاي مورد استفاده
فُرم گزارش سفر
 7
شرح مراحل انجام كار
1- تكميل فُرم تقاضاي شركت در همايش علمي خارج از كشور كه متضمن اخذ موافقت مدير گروه و رياست دانشكده متبوع مي باشد.
2- ارسال فُرم به همراه مدارك ذيل به مديريت روابط دانشگاهي و امور بين الملل دانشگاه:
الف- پذيرش ارائه مقاله به نام متقاضي كه تاريخ و نحوه ارائه در آن ذكر شده باشد.
ب- خلاصه مقاله
ج- بروشور همايش
د- حكم استخدامي
ه- فرم تكميل شده ثبت نام (با مشخص كردن وجه ثبت نام)
و- تصوير جلد پايان نامه يا طرح تحقيقاتي مورد نظر
ح- استعلام امكان شركت متقاضي در همايش مذكور از سوي حراست دانشگاه
3- بررسي تقاضاي هيئت علمي در شوراي پژوهشي
4- در صورت تأييد تقاضاي هيئت علمي توسط شوراي پژوهشي، موارد ذيل ارائه مي گردد:
الف- صدور ابلاغ مأموريت متقاضي
ب- معرفي نامه به سفارتخانه كشور مقصد جهت صدور ويزاي متقاضي
ج- نامه لاتين دانشگاه مبني بر حمايت مالي دانشگاه از متقاضي، خطاب به سفارت كشور مقصد جهت تسريع در صدور ويزا
د- معرفي نامه به دفتر هواپيمائي جهت استفاده از تسهيلات تخفيف بليت جهت متقاضيان
5- پس از بازگشت از سفر با ارائه مدارك ذيل با متقاضي تسويه حسـاب مي گردد:
* تصوير صفحه اول و صفحه مهمور به مهر ورود و خروج پاسپورت متقاضي
* تصوير گواهي شركت در همايش
* تصوير خلاصه مقاله چاپ شده در كتابچه كنگره و تصوير جلد آن
* فرم تكميل گزارش سفر
 8
قوانين و مقررات
بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغ شده
 9
نوع فناوري مورد استفاده در اجراي روش
اتوماسيون اداري، وب سايت دانشگاه و نرم افزارهاي رايانه
 10 مسئوليت ها و اختيارات هر يك از عوامل بررسي تقاضاي هيئت علمي و در صورت تصويب پرداخت هزينه ها طبق مقررات
 11
مدت زمان انجام كار
 سه ماه
 
 دانلود فرايند
 
تاریخ به روز رسانی:
1395/10/04
تعداد بازدید:
6834
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33342414 -038
vcrt@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/11/03
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal