دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۷/۱
طرح هاي تحقيقاتي پايان يافته سال 1397
رديف عنوان 
ليست
1
طرح هاي تحقيقاتي پايان يافته - بهار 1397
2
طرح هاي تحقيقاتي پايان يافته - تابستان 1397

طرح هاي تحقيقاتي پايان يافته - پاييز 1397

طرح هاي تحقيقاتي پايان يافته - زمستان 1397
تاریخ به روز رسانی:
1398/01/19
تعداد بازدید:
4027
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33342414 -038
vcrt@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/07/01
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-