دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۷/۲۹
ثبت بيماري سلياك و IBD

 

مسول برنامه ثبت بيماري  سلياك و IBD

دكتر احسان زارع

استاديار- دكتراي فوق تخصصي بيماري‌هاي گوارش و كبد بالغين      

آدرس: شهركرد- بيمارستان هاجر (س)


كارشناس ثبت: مرضيه كريمي

برنامه ثبت بيماري سلياك شامل جمع‌آوري، ذخيرهسازي، بازيابي، تجزيه و تحليل و انتشار اطلاعات افراد مبتلا به اين بيماري  و يا در مواجهه با مواد شناخته شده و يا مشكوك به اثرات نامطلوب آن در جمعيت استان است.

اهداف اجراي طرح :

1.        بررسي بروز و شيوع بيماري

2.        ارزيابي كيفيت خدمات و مراقبت بيماران

3.        ارزيابي تغييرات زماني و مكاني

4.        اندازهگيري و پايش ايمني

5.        آسيب مواجهات

6.        توسعه و ارتقاي تحقيقات 

تاریخ به روز رسانی:
1398/10/24
تعداد بازدید:
2641
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33342414 -038
vcrt@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/07/29
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-