دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۷/۹
اعضا كميته

  1- جناب آقاي دكتر مهربان صادقي- سرپرست معاونت تحقيقات و فناوري

  2-  جناب آقاي دكتر محمد تقي مرادي _ سرپرست مديريت پژوهشي دانشگاه

  3- جناب آقاي دكتر مهدي بني طالبي _ سرپرست پژوهشكده علوم پايه سلامت

  4- جناب آقاي دكتر مسعود حفيظي _ متخصص بيماريهاي عفوني

  5- جناب آقاي دكتر علي احمدي _ رئيس مركز تحقيقات مدلسازي در سلامت

6- جناب آقاي دكتر سيد عباس ميرزايي- رئيس مركز تحقيقات سلولي و مولكولي

  7-  سركار خانم دكتر معصومه معزي _ معاون پژوهشي دانشكده پزشكي

  8- جناب آقاي دكتر عبداله محمديان _ اپيدميولوزيست و عضو هيئت علمي دانشگاه

  9- جناب آقاي بهزاد صابري _ كارشناس ارشد اپيدميولوژي

تاریخ به روز رسانی:
1399/01/23
تعداد بازدید:
1116
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33342414 -038
vcrt@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/07/09
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-