دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۱۱/۳
شرح وظایف
بنا به شرایط مو جود اهم وظایف این شورا به شرح زیر اعلام مي گردد:
1- انجام نیاز سنجي (needs assessment) در منطفه تحت پوشش دانشگاه به منظور شناسایي مشکلات و معظلات موجود در منطقه . این نیاز ها کلیه مسائل درون و برون دانشگاه ، سیستم مدیریت و ارائه خدمات را شامل مي شود. نتیجه نهایي چنین نیاز سنجي و سپس تعیین اولویت شرحي از مهمترین مشکلات موجود مي باشد.این لیست ضمن ارائه به شوراي پژوهشي ، بخش درگیر با پایان نامه هاي دانشجویي و مراکز تحقیقاتي جزء اهم فعالیت آنها قرار خواهد گرفت .
2- وظایف شوراي سیاست گذاري H.S.R
- تعیین اولویتهاي تحقیقاتي منطقه در بخش سلامت . لیست اولویتها پس از تعیین بایستي در اختیار محققین و دانشجویان قرار گیرد تا آنها بتوانند پروژه هاي پژوهشي و پایان نامه هاي تحقیقاتي را بر اساس اولویتها انتخاب نمایند.
- ایجاد زمینه مناسب جهت اجراي پروژه هاي مداخله اي که در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتي ، درماني رفتار در مردم و مدیران مي باشد.
- بررسي و تصویب طرح هاي ارائه شده H.S.R و ارسال طرح هاي مصوب به شوراي پژوهشي دانشگاه
- برگزاري کارگاه هاي کارشناسان بهداشت و درمان در پژوهشهاي کاربردي از اهداف این معاونت جهت عمومیت بخشیدن به امر تحقیق مي باشد. با توجه به این که منعي در خصوص اجراي طرحهاي تحقیقاتي توسط کارشناسان وجود ندارد افرادي که در کارگاه هاي آموزش مي بینندو طرحهاي آنها مورد تصویب قرار مي گیرد مي توانند مجري طرحهاي ارائه شده باشند .
-- این معاونت جهت حسن اجراي این دستورالعمل ،آمادگي خود را اعلام مي نماید.
تاریخ به روز رسانی:
1391/05/15
تعداد بازدید:
9012
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33342414 -038
vcrt@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/11/03
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal