دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۷/۲۹
اعضاء
(HSR) اعضاي شوراي سياستگزاري تحقيقات نظام سلامت
(به ترتيب حروف الفبا)
 
سمت 
نام و نام خانوادگي
رديف
معاون توسعه مديريت ومنابع دكتر حميد رئيسي  1
معاون درمان دكتر اكبر سليماني  2
معاون دانشجوئي فرهنگي دكتر مهرداد شهراني  3
معاون آموزشي دكتر مجيد شيراني  4
معاون تحقيقات و فناوري دكتر سيد كمال صولتي  5
معاون بهداشتي و رئيس مركز بهداشت استان دكتر عبدالمجيد فدايي   6
مدير پژوهشي دكتر كيهان قطره ساماني  7
كارشناس تحقيقات نظام سلامت عبدالرحيم كاظمي
 8
 معاون غذا و دارو دكتر رضا محمدي  
 9
 رئيس دانشگاه دكتر مرتضي هاشم زاده چالشتري  10
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/09
تعداد بازدید:
8955
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33342414 -038
vcrt@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/07/29
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-