مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
۱۳۹۹/۷/۵
فرايندها
فرايندهاي  فناوري اطلاعات 
 رديف
 عنوان فرايند
   فرآيند   
 مستندات مورد نياز
1
 به روز رساني اطلاعات شوراي عالي انقلاب فرهنگي
 فرآيند  مستندات
2
   درخواست خريد نرم افزار  فرآيند
 مستندات
3
  درخواست خريد سخت افزار  فرآيند  مستندات
4
 اصلاح خرابي نرم افزاري و سخت افزاري كامپيوتر  فرآيند
 مستندات
5
 توسعه شبكه هاي كامپيوتري  فرآيند
 مستندات
6
 بررسي قطعي شبكه رايانه اي  فرآيند
 مستندات
7
  ارتقاء نرم افزارهاي موجود  فرآيند
 مستندات
8
رفع مشكلات ويروسي شدن سيستم ها  فرآيند
 مستندات
9
 خريد و نصب سرورهاي جديد  فرآيند
 مستندات
10
 تعريف كاربر در اتوماسيون اداري  فرآيند
 مستندات
11
 تعريف اكانت اينترنت جهت كاركنان و اساتيد  فرآيند
 مستندات
12
 تعريف اكانت اينترنت جهت دانشجويان  مستندات
13
 تعريف ايميل جهت كاركنان و اساتيد  فرآيند
 مستندات
14
 ايجاد فرم اداري در اتوماسيون اداري  فرآيند
 مستندات
 15 انعقاد قرارداد آمار  وفناوري اطلاعات
 
 
 
فرايند هاي  آمار
    عنوان فرايند   فرآيند مستندات مورد نياز
اصلاح فرايندها

 پاسخگويي به درخواست هاي آماري برون سازماني
 فرآيند
 مستندات
2
  پاسخگويي به درخواست هاي آماري درون سازماني  فرآيند
 مستندات
 3
ثبت اطلاعات در سامانه سيناسا به صورت ماهيانه
 4
ثبت اطلاعات در سامانه سيناسا به صورت ساليانه
5
 چاپ نشريه بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه
فرايند
6
چاپ نشريه مراكز بهداشتي و درماني تحت پوشش
فرايند
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1399/04/15
تعداد بازدید: 634
 
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 1
كدپستي :8815713471           تلفن :33331040-038
                   دور نگار :33331040-038
                      It@skums.ac.ir    
Qr Code
تاریخ بروز رسانی 1399/07/05
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-