مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
۱۳۹۹/۴/۲۰
پرونده الكترونيك سلامت
قوانين و دستورالعمل هاي پرونده الكترونيك سلامت
 
 رديف
 عنوان قوانين و دستورالعمل

اقدامات انجام شده در راستاي بسته سياستي مديريت و كاهش هزينه در حوزه درمان، دارو و تجهيزات پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
2
استاندارد تبادل اطلاعات داده پيام نظام ارجاع- بازخوراند از مجموعه دستورالعملهاي سياب (سامانه يكپارچه اطلاعات بهداشت) نگارش 4.1
 3 استاندارد تبادل اطلاعات داده پيام نظام ارجاع- بازخورانداز مجموعه دستورالعملهاي سامانه نظام ارجاع (سنا)نگارش 4.2
 4 استاندارد تبادل اطلاعات داده پيام نظام ارجاع- بازخوراند از مجموعه دستورالعملهاي سامانه نظام ارجاع (سنا) نگارش 4.3
5
دستورالعمل پياده سازي سرويس استحقاق درمان در سامانه هاي اطاعات بيمارستاني نسخه اوليه نگارش3.1 
6
لزوم تداوم اجرا، پايش وارزيابي برنامه استحقاق سنجي الكترونيك درمان درواحد هاي اقتصاد
 7 بسته‌ي سياستي مديريت هزينه‌ي حوزه‌هاي درمان، دارو و تجهيزات پزشكي مرداد ماه 1397
8
دستورالعمل اجرايي نحوه ثبت و تعاملات الكترونيكي مراكز ارائه دهنده خدمات سلامت كشور
9
ارزيابي عملكرد سيستم هاي اطلاعاتي بيمارستاني (همراه با اعلام نتايج ارزيلبي مرحله دوم)
10
راهنماي استفاده ازسرويس استعلام هويت واستعلام بيمه هاي درماني كل كشورنگارش 1.8
 11  چك ليست فني تحويل و استقرار خدمت در بيمارستان(سرويس استحقاق سنجي درمان)
12
نتايج ارزيابي عملكردي نرم افزارهاي سيستم اطلاعات بيمارستاني (HIS) دي1395
 13 شيوه نامه استحقاقي سنجي (اعتبار سنجي) الكترونيكي درمان بيمه شدگان بستري
14
راهنماي تبادل اطالعات داده پيام تجهيزات پزشكي دستورالعمل فني نگارش  2.0
15
راهنماي فني گزارش آسيب شناسي درنرمافزارهاي حوزه سلامت ابان 1394
 16  راهنماي تبادل داده با سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايران نگارش 5,2
17
ضوابط تشكيل ستادهاي كشوري و دانشگاهي تحول سلامت دي ماه 1396
18
 راهنماي استفاده از سرويس استعالم هويت واستحقاق درمان نگارش 2.3
19
بررسي شاخص هاي ارزيابي كيفيت داده هاي سپاس 12 شهريور1397
20
دستورالعمل شناسه گذاري مراكز ارائه دهنده خدمات سلامت 980120
21
راهنماي گام به گام استفاده از داشبوردهاي اطاعاتي مبتني بر سپاس 
22
شيوه نامه اجرايي سطح 2 و3برنامه پزشك خانواده ونظام ارجاع
23
راهنماي تبادل داده با سپاس داده پيام تجويزگر دارونگارش1/7
24
 راهنماي تبادل داده با سپاس نسخ دارويي داروخانه نگارش 2/7
25
 دستورالعمل اجرايي برنامه استقرار نظام ارجاع الكترونيك
26
دستورالعمل اجرايي استحقاق درمان در بيمارستانها
27
شاخص هاي ملي سلامت -ويرايش دوم- 1388
28
تدوين نظام فناوري اطلاعات سلامت- 1390
 29شبكه سنجش سلامت_HMN
 30 نامه داراي دفترچه فعال
31
ايين نامه توسعه فاوا 
 
قوانين و دستورالعمل هاي پرونده الكترونيك سلامت
 
 رديف
 عنوان قوانين و دستورالعمل

استانداردتبادل اطلاعات داده پيام نظام ارجاع- از مجموعه دستورالعملهاي سياب- (سامانه يكپارچه اطلاعات بهداشت)-نگارش 6.6
2
استاندارد تبادل اطلاعات داده پيام نظام ارجاع- بازخوراند- از مجموعه دستورالعملهاي سامانه نظام ارجاع (سنا)-نگارش 6.5
 3 راهنماي تبادل داده با سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايران- سيستم هاي آرشيو و مخابره تصاوير پزشكي- نگارش1.2
 4 طراحي مدل خط مشي گذاري تجاري سازي فناوري نانو با رويكرد متدولوژي سيستم هاي نرم- شماره2-بهار1396
5
راهنماي تبادل داده با سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايران- داده پيام اطلاعات خدمات سلامت- نگارش 5.5
6
راهنماي تبادل اطلاعات نتايج تستهاي آزمايشگاهي - با سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايران- نگارش2.8
 7 شاخصهاي ارزيابي سامانه هاي اطلاعات بيمارستاني- ارزيابي سامانه هاي اطلاعات بيمارستاني- نگارش5.3
8
راهنماي تبادل داده با سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايران- ثبت غربالگري ديابت - نگارش0.4
9
راهنماي تبادل داده با سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايران- ثبت سكته هاي قلبي- نگارش 1.2
10
نقشه نظام سلامت 1404جمهوري اسلامي ايران -گزارش مياني حوزه فناوري اطلاعات -نگارش1
 11 راهنماي تبادل داده نرم افزاهاي دندانپزشكي-با سامانه پرونده الكترونيكي سلامت-نگارش 2.3
12
راهنماي آداپتور پرونده الكترونيكي سلامت - (سامانه هاي اطلاعات بيمارستاني)- نگارش 2.04
 13 راهنماي آداپتور پرونده الكترونيكي سلامت - (سامانه هاي اطلاعات نوبت گيري)- نگارش 1.01
14
راهنماي آداپتور پرونده الكترونيكي سلامت -(سامانه هاي اطلاعات آزمايشگاه ) - نگارش 1.02
15
راهنماي آداپتور پرونده الكترونيكي سلامت -سامانه هاي اطلاعات درمانگاهي- نگارش 1.03
 16 راهنماي آداپتور پرونده الكترونيكي سلامت-(سامانه هاي اطلاعات مطب)- نگارش 1.02
17
راهنماي آداپتور پرونده الكترونيكي سلامت-(سامانه هاي اطلاعات داروخانه)- نگارش 1.03
18
سند راهنماي خطاهاي سپاس- تشريح كامل خطاهاي تبادل اطلاعات با سپاس- نگارش0.8
19
راهنماي تبادل اطلاعات كسورات بيمه اي-رسيدگي شده اسناد پزشكي-نگارش 1.6
20
راهنماي تبادل اطلاعات نظام ثبت مرگ-با سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايران
21
سامانه يكپارچه اطلاعات بهداشت(سياب)-دستورالعمل فني سياب- نگارش 4.8
22
راهنماي تبادل داده شركت هاي پخش دارو- تراكنش هاي الكترونيكي-نگارش 0.1
23
راهنماي داده پيام پذيرش برخط مراكز ارائه- دهنده خدمات سلامت- نگارش2.4
24
راهنماي فني گزارش آسيب شناسي در نرم افزارهاي حوزه سلامت- نگارش 0.7
25
نقشه تحول نظام سلامت جمهوري اسلامي ايران تا افق1404- شهريور 1390
26
گزارش اوليه حوزه فناوري اطلاعات سلامت - نگارش 18- فروردين 1390
27
مدلهاي دادهاي در سامانه هاي مديريت اطلاعات سلامت- نگارش ..
28
راهنماي استفاده از سرويس Sepas Router Gate (SRG)- نگارش 1,1
 29راهنماي تبادل دادههاي مديريت تختهاي بيمارستاني - نگارش 2.9
 30 راهنماي تبادل داده با سپاس داده پيام تجويزگر دارو- نگارش2.4
31
سرويس اعتبارسنجي سپاس- نگارش 1.2 
 

 

 
تاریخ به روز رسانی: 1398/09/24
تعداد بازدید: 330
امتیازدهی
میانگین امتیازها:4 تعداد کل امتیازها:4
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 1
كدپستي :8815713471           تلفن :33331040-038
                   دور نگار :33331040-038
                      It@skums.ac.ir    
Qr Code
تاریخ بروز رسانی 1399/04/20
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal