مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
۱۳۹۹/۴/۲۰
كميته آمار و فنآوري اطلاعات، كوويد 19
 استقرار دستورالعمل كشوري مراقبت، پيشگيري، كنترل و درمان كرونا ويروس
اهداف اختصاصي
1- ارتقا عملكرد مديريتي دانشگاه هاي علوم پزشكي براي مراقبت، پيشگيري و درمان كرونا ويروس
2- افزايش آگاهي و توانمندسازي كاركنان بهداشتي درماني در مواجهه و مديريت موادر مشكوك به كرونا ويروس جديد
3- افزايش آگاهي و اطلاع رساني عمومي در سطح منطقه اي براي پيشگيري از بيماري كرونا ويروس جديد و پيشگيري از تهيج عمومي
4- اطمينان از آمادگي تيم مراقبتي درماني و پيش بيمارستاني و بيمارستاني براي برخورد، تشخيص و درمان مناسب بيماري كرونا ويروس جديد 
5- افزايش توان و ظرفيت ملي و محيطي جهت مواجهه با همه گيري عفونت كرونا ويروس جديد
6- حفظ و يكپارچگي نظام ثبت و گزارش دهي تعداد موارد مشكوك و قطعي
 
راهبردها
1- هماهنگي بين بخشي براي آمادگي منطقه اي در اقدامات مورد نياز مديريت موارد مشكوك به كرونا ويروس جديد
2- هماهنگي درون بخشي براي ارتقاي عملكرد مراقبت، پيشگيري و درمان كرونا ويروس جديد در منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي
3- آموزش و توانمندسازي كاركنان بهداشتي درماني در مواجهه و مديريت موارد مشكوك به كرونا ويروس جديد
4- اطلاع رساني صحيح، مناسب و به موقع براي آموزش عمومي پيشگيري از بيماري كرونا ويروس
5- نظارت بر عملكرد و گزارش دهي به موقع موارد مشكوك و اقدامات درماني مورد نياز بيماران در محيط (دانشگاهي و بيمارستاني) در ابعاد نيروي انساني، تجهيزات مصرفي و فضاي فيزيكي
6- پيش بيني surge capacity (دانشگاهي و بيمارستاني) در ابعاد نيروي انساني، تجهيزات مصرفي و فضاي فيزيكي
7- تعيين بيمارستان هاي ريفرال و سطح بندي براي ارجاع بيماران بدحال جهت مراقبت بهينه از موارد مشكوك و محتمل
8- تعيين بيمارستان با قابليت تخليه فوري و ايزولاسيون كامل موارد مشكوك و قطعي
9- پايش به منظور تبعيت از راهنماهاي ملي مرتبط جهت اجتناب از مصرف بي رويه مواد مصرفي و يا مصرف القايي به منظور پيش گيري از رويارويي با بحران كمبود وسايل و ملزومات مصرفي
فعاليت ها
1-كميته دانشگاهي
رئيس اين كميته رئيس دانشگاه/دانشكده بوده با عضويت معاونت هاي بهداشت، درمان، معاونت غذا و دارو، مديريت توسعه و منابع، فناوري اطلاعات، مدير پرستاري، مدريت امور آزمايشگاه هاي معاونت درمان و بهداشت، رييس اورژانس پيش بيمارستان و مديريت حوادث دانشگاه، مسئول روابط عمومي دانشگاه تشكيل مي شود.
وظايف اين كارگروه براي مديريت و برنامه ريزي عبارتست از:
1-1- تدوين برنامه عملياتي در سطح دانشگاه مطابق جدول زمانبندي پيوست شماره 1
1-2- تعيين بيمارستان معين دانشگاه و ترسيم نقشه و سطح شناسايي و ارجاع بيماران براي دريافت خدمات مناسب
1-3- تعيين بيمارستان با قابليت تخليه فوري و ايزولاسيون كامل موارد مشكوك و قطعي
1-4- هماهنگي هاي بين بخشي با سازمان هاي منطقه اي حسب مورد براي تكميل اقدامات مورد نياز مطابق دستورالعمل كشوري
1-5- سازماندهي تيم هاي كارگروه هاي مورد نياز (بند 2 تا 6) مطابق پيوست شماره 2
1-6- نظارت و و گزارش گيري از كارگروه ها (بند 2 تا 6)
2-كارگروه پشتيباني:
رئيس اين كارگروه معاون مديريت و توسعه دانشگاه/دانشكده بوده با هماهنگي معاونت هاي بهداشت، درمان، معاونت غذا و دارو، مديريت پرستاري، مديريت امور آزمايشگاه هاي معاونت درمان و بهداشت، رييس اورژانس پيش بيمارستاني و مديريت حوادث دانشگاه، مسئول روابط عمومي و ... وظايف زير را بر عهده دارند:
1-7- برگزاري كارگاه هاي آموزش و توانمندسازي كاركنان بهداشتي درماني در رده هاي مختلف
1-8- چاپ و توزيع پمفلت ها/ليمفلت ها آموزشي در سطح مراكز آموزشي درماني تحت پوشش
1-9- برآورد و تامين مواد مصرفي شامل وسايل حفاظت فردي، محلول هاي ضد عفوني دست با پايه الكلي، بهداشت محيط، وسايل نمونه گيري و تشخيصي، داروهاي مورد نياز مطابق جدول شماره 3
1-10- پشتيباني تجهيزات بيمارستاني و آزمايشگاهي و تجهيزات پيش بيمارستاني موجود و مورد نياز
1-11- هماهنگي پشتيباني ارجاع، اعزام و انتقال بيماران در صورت نياز
1-12- برآورد منابع مالي مورد نياز و تامين آن با نظر رياست دانشگاه
1-13- برآورد مالي جهت انگيزش كاركنان خدمات سلامت جهت حفظ منابع نيروي انساني در زمان بحران
1-14- عضويت در تيم هاي نظارتي دانشگاهي و بازديد از مراكز بهداشتي درماني
1-15- گزارش اقدامات و چالش هاي موجود به كميته دانشگاهي
3-كارگروه پيشگيري و شناسايي موارد مشكوك
4- كارگروه مراقبت و درمان
5- كارگروه اطلاع رساني عمومي 
6-كارگروه ثبت و گزارش دهي
رئيس اين كارگروه مسئول آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه/دانشكده بوده با هماهنگي معاونت هاي بهداشت، درمان، مديريت منابع و توسعه، معاونت غذا و دارو، مدير پرستاري، مديريت امور آزمايشگاه هاي معاونت درمان و بهداشت، رييس اورژانس پيش بيمارستاني و مديريت حوادث دانشگاه وظايف زير را به عهده دارند:
6-1 پشتيباني زيرساخت هاي اطلاعاتي مراكز بهداشتي درماني و بيمارستاني و سامانه هاي گزارش دهد
6-2 اطمينان از ارسال گزارش هاي الكترونيك از طريق سامانه هاي اعلام شده معاونت هاي بهداشت، درمان، مديريت منابع و توسعه، آزمايشگاه مرجع استان/دانشگاه، اروژانس پيش بيمارستاني در سطح دانشگاهي
6-3 عضويت در تيم هاي نظارتي دانشگاهي و بازديد از مراكز بهداشتي درماني
6-4 گزارش اقدامات و چالش هاي موجود به كميته دانشگاهي  
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1398/12/14
تعداد بازدید: 110
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 1
كدپستي :8815713471           تلفن :33331040-038
                   دور نگار :33331040-038
                      It@skums.ac.ir    
Qr Code
تاریخ بروز رسانی 1399/04/20
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal