کتابخانه مرکزی
۱۳۹۹/۶/۳۰
همكاران
پرسنل بخش فنی کتابخانه
 
نام: فاطمه
نام خانوادگی: افشارپور
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
سمت اداری: سرپرست کتابخانه مرکزی دانشگاه
پست الکترونیک:  fafsharpoor@yahoo.com
تلفن: 3333226
 
 
نام: زهره
نام خانوادگی: عباسیان
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
سمت اداری: فهرست نویسی منابع - کارشناس نرم افزار آذرسا
پست الکترونیک:  zohrehabbasiyan@gmail.com
تلفن:  33333226
 

نام: سمیه
نام خانوادگی:علایی
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
سمت اداری: فهرست نویسی منابع - ثبت و سفارشات
پست الکترونیک: somayeh.alayee@gmail.com
تلفن:  33333226
 
 

نام:زهرا
نام خانوادگی:چهرازی
مدرک تحصیلی:کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
سمت اداری: فهرست نویسی منابع - ثبت و سفارشات
پست الکترونیک:zahrachehrazi74@gmail.com
تلفن: 33333226
تاریخ به روز رسانی: 1399/06/25
تعداد بازدید: 5822
 
آدرس : شهركرد، مجتمع آموزشي رحمتيه ، دانشكده پرستاري ، طبقه همكف
كدپستي :8813833435           تلفن :33333226-038
                   دور نگار :33333226-038
                      centlib@skums.ac.ir    
https://centlib.skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/06/30
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-