سازمان  اورژانس   پیش بیمارستانی استان
۱۳۹۹/۷/۱۰
آموزش تخصصي
1-دانلود كتاب داروهاي ژنريك ايران
2-قااب لباس فرم مصوب اورژانس
 3-كتاب اورژانس پيش بيمارستاني پايه
 4-كتاب اورژانس پيش بيمارستاني مياني جلد1
5-انديكاسيون اعزام امبولانس هوايي
 6- دستورالعمل كد350 هوايي
 7-دستورالعمل جامع خدمات امبولانس هوايي
 8-سيستم مديريت ايمني در خدمات آمبولانس هوايي
 9-پروتكل تهيه و تزريق خون اورژانسي در بالگرد اورژانس هوايي
 10-فرايند فعال سازي اورژانس هوايي
 11-فوريت پزشكي كد724
 12-منابع المپياد علمي -مهارتي فوريتهاي پزشكي
 13-راهنماي استفاده از دستگاه الكتروشوك zoll
 14-آشنايي با حمل و نقل مواد خطرناك
 15-حوادث قابل گزارش Eoc(حوادث ويژه)
 16-فرم ارزيابي اوليه و سريع حوزه سلامت در سوانح و بلايا
 17-فرم ليست مصدومين حوادث پرتلفاتِ با 10 مصدوم به بالا
 18-مديريت راه هوايي پيشرفته
 19-راهنماي مختصر كاربا دستگاهAED پرتابل مذل MEDUCORE Standard Pro 
 20-پروتكل ترياژ تلفني
 21-دستورالعمل آمبولانس خصوصي
 22-دستورالعمل بكارگيري و استفاده ازاتوبوس آمبولانس
 23-دستورالعمل (مراقبت، تشخيص، درمان كوروناويروس جديد ) nCoV-2019 )در چين
 24-ارزيابي خطر بلايا در بيمارستان
 26-آئين نامه تاسيس مراكز خدمات آمبولانس خصوصي
 27-راهنماي الكتروشوك Defibex 700 BEXEN
 28-فهرست بيماري هاي مشمول گزارش فوري
 29-مديريت بحران
 30-دفترچه راهنماي مختصر ساكشن پرتابل مدلACCUVAC Lite 
 31-مسموميت باCO
32-دستورالعمل استاندارد داروهاي ضروري وترجيحي در آمبولانس
 33-شارژ كپسول هاي اكسيژن ، تكنسين هاي اورژانس هوايي و استقرارها
 34-دستورالعمل دفع زبالھ ھاي عفوني در اورژانس پيش بيمارستاني
 35-دستورالعمل اجرايي نحوه برخورد با بيماران مشكوك به آلودگي به كوروناويروس
دراورژانس پيش بيمارستاني
 36-دستور العمل ايمني و حفاظت شغلي / اسكراب و كنترل عفونت در اورژانس پيش بيمارستاني
 37-دستورالعمل و اقدامات پيشگيرانه
 38-ارتباطات راديويي
 39-شرايط شركت در آزمون استخدامي اورژانس پيش بيمارستاني
 40-دستورالعمل فرايندهاي عملياتي اورژانس پيش بيمارستاني
 41-اخلاق و مقررات حرف هاي در فوريت هاي پزشكي
 42-فلوچارت پيگيري فرو رفتن اجسام نوك تيز آلوده و تماس پوست يا مخاط تكنسين با خون و ترشحات بيمار
 43-پروتكل باليني گرمازدگي
 44-دستورالعمل هاي اورژانس پيش بيمارستاني چهارمحال و بختياري
 45-الگوريبتم بيماري كورنا ويروس در اورژانس پيش بيمارستاني
 
46-دستورالعمل كشوري
(nCoV- كوروناويروس جديد ( 2019
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1399/04/30
تعداد بازدید: 3647

آدرس:شهركرد،فلكه جهاد،بلوار انقلاب،روبروي سازمان فني و حرفه اي،سازمان اورژانس پيش بيمارستاني چهارمحال و بختياري
كد پستي: 8851678971
تلفن:     03832229711 
      دورنگار:03832243566      
تاریخ بروز رسانی 1399/07/10
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-