مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
۱۳۹۹ جمعه ۲۸ شهريور
پدافند غيرعامل
آئين‌نامه اجرايي ماده 58 قانون احكام دائمي و بند(پ) ماده 106 و ماده 109 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه كشور
1397/09/07
ماده 58 قانون احكام دائمي:
دولت مكلف است نسبت به رعايت اصول پدافند غيرعامل در مطالعه، طراحي و اجراي طرحهاي  حساس و  مهم و نيز تأسيسات زيربنايي و ساختمان‌هاي حساس و شريان‌هاي اصلي و حياتي كشور و آموزش عموم مردم توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به‌ منظور پيشگيري و كاهش مخاطرات ناشي از سوانح غيرطبيعي و ايجاد سامانه پايش، هشدار، خنثي‌سازي درخصوص تهديدات نوين در مراكز مذكور اقدام كند.

بند (پ) ماده 106 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه كشور:

به منظور كاهش آسيب‌پذيري زيرساختها و ارتقاي پايداري ملي، كليه دستگاههاي اجرائي ملزم به رعايت سياست‌هاي پدافند غيرعامل و انجام اقدامات زير مي‌باشند:

1- اجراي كامل پدافند غيرعامل براي كليه مراكز حياتي و حساس كشور بر اساس طرح مصوب كميته دائمي پدافند غيرعامل مبتني بر گسترش هوشمندانه و مصون‌سازي آن و تصويب در مراجع قانوني آن.

2- تهيه و تدوين طرحهاي ايمن‌سازي و حفاظت از مراكز مهم كشور و به اجرا درآوردن آنها پس از تصويب كميته دائمي پدافند غيرعامل از منابع دستگاه مربوطه و تصويب در مراجع قانوني آن.

3- تهيه پيوست پدافند غيرعامل براي طرحهاي حساس جديد كشور و الزام به رعايت و اجراي آنها پس از تصويب كميته دائمي پدافند غيرعامل از منابع دستگاه مربوطه آن.


ماده 109 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه كشور:

دولت مكلف است مطابق مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي و هماهنگي سازمان پدافند غيرعامل اقدامات ذيل را به عمل آورد:

الف- ايجاد سامانه پدافند رايانيكي(سايبري) در سطح ملي و ارتقاي قدرت رصد، پايش، تشخيص و هشداردهي، مصون‌سازي و افزايش توان مقابله با پيامدهاي ناشي از وقوع احتمالي تهديد با بهره‌گيري از ظرفيت دستگاههاي استاني و نيروهاي مسلح با هدف مصون‌سازي و يا بي‌اثرسازي اين‌گونه تهديدات بر سرمايه‌هاي ملي.

ب- افزايش سطح آموزش رايانيكي(سايبري) مديران و كاركنان دستگاههاي اجرائي به منظور جلوگيري از نفوذ و مختل نمودن سامانه(سيستم)هاي نرم‌افزاري دستگاه ذي‌ربط و  توسعه آمادگي‌ها.

تاریخ به روز رسانی: 1397/09/11
تعداد بازدید: 339
 
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 1
كدپستي:  881873884   
تلفن : 03832229711         دور نگار : 03832243566
تاریخ بروز رسانی 1399/06/28
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-