مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
۱۳۹۹ جمعه ۲۸ شهريور
پدافند غيرعامل
فرايند سامان دهي پدافند غيرعامل
 
سامان دهي پدافند غيرعامل، مستلزم طرح ريزي جامع، تعيين راهبرد، برنامه ريزي و سرمايه گذاري هوشمندانه بر روي زمان و منابع و اجراي اقدامات فرايندي مشروح ذيل مي باشد.
 سازمان دهي :
الف- تشكيل كميته مركزي پدافند غيرعامل دستگاه؛
ب- تشكيل كميته هاي پدافند غيرعامل زير مجموعه هاي اصلي دستگاه؛
ج- تشكيل كميته اجرايي پدافند غيرعامل؛ مانند كميته اجرايي پدافند ادارات مناطق و نواحي اولويت بندي مراكز ثقل بر اساس معيارها و شاخه هاي مصوب دستگاه
 آموزش مديران ذيربط سطوح عالي، مياني و اجرايي و توسعه ي فرهنگ دفاع غيرعامل در سطوح مختلف سازمان دهي دستگاه
 تشكيل كميته راهبري متمركز در دستگاه مركزي؛ جهت هدايت و كنترل متمركز طرح ريزي، برنامه ريزي اقدامات پدافند غيرعامل و سامان دهي جامع امور.
 برنامه ريزي لازم در جهت بررسي و ارزيابي ميداني مراكز ثقل (حياتي، حساس و مهم) دستگاه
 تهيه و تدوين شناسنامه ي پدافند غيرعامل هر يك از مراكز ثقل (حياتي، حساس و مهم)
 تهيه و تدوين طرح هاي پدافند غيرعامل.
 تهيه و تدوين برنامه هاي سالانه ي پدافند غيرعامل دستگاه
 تشكيل اتاق وضعيت مركزي پدافند غيرعامل در دستگاه؛ جهت اعمال هدايت و مديريت متمركز و سهولت در كنترل و نظارت به موقع بر روي طرح ها و پروژه ها.
 اعمال نظارت و كنترل لازم از طريق انجام بازديدها و بازرسي هاي نوبه اي.
 تشكيل كتابخانه و آرشيو تخصصي پدافند غيرعامل در كميته مركزي پدافند غيرعامل
 اتخاذ تدابير و برنامه ريزي لازم در جهت مستندسازي تجربيات عملي پدافند غيرعامل.
تاریخ به روز رسانی: 1397/01/20
تعداد بازدید: 449
 
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 1
كدپستي:  881873884   
تلفن : 03832229711         دور نگار : 03832243566
تاریخ بروز رسانی 1399/06/28
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-