مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
۱۳۹۹ جمعه ۲۸ شهريور
پدافند غيرعامل

اهميت

پدافند غيرعامل: عبارت است از مجموعه اقدامات غيرمسلحانه كه موجب افزايش بازدارندگي،كاهش آسيب پذيري، تداوم فعاليتهاي ضروري، ارتقاء پايداري ملي و تسهيل مديريت بحران در مقابل تهديدات و بحران ها مي گردد.

شرح وظايف كميته پدافند غيرعامل دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

 - ايجاد  و تقويت ساختار پدافندغيرعامل در دانشگاه‌

 - حمايت و پشتيباني از طراحي؛ اجرا و بهره‌برداري از برنامه‌ها و طرح‌هاي پدافندغيرعامل

  - شناسايي آسيب پذيري ها و تهديدات مناطق تحت پوشش آن دانشگاه و تهيه طرح جامع مقابله و كنترل آنها

 - تدوين  سناريو هاي مختلف تهديدات مربوطه و تمرين آنها

 - تدوين برنامه آمادگي و پاسخ واحد نظام سلامت به انواع حوادث با تاكيد برمباني و رويكردهاي پدافند غيرعامل

  - شناسايي ظرفيت ها و توانمندي هاي سخت افزاري، نرم افزاري و مغز افزاري دانشگاه در حوزه پدافند غيرعامل( رصد و پايش ، تشخيصي ، آشكارسازي ، درمان  و ....)

 - آمايش مراكز رصد و پايش، تشخيص و آشكارسازي، بهداشتي، امدادي، درماني براساس تهديدات حوزه جغرافيايي و وظايف و مأموريت‌هاي محوله

 - كاهش آسيب‌پذيري و مصون‌سازي زير ساخت‌هاي نظام سلامت در برابر انواع تهديدات با بكارگيري اصول و ملاحظات پدافند غيرعامل در طراحي، اجرا و بهره‌برداري فيزيكي

 - تقويت، ارتقاء و گسترش فرهنگ بهداشت عمومي، پيشگيري در برابر انواع تهديدات در آحاد جامعه 

 - سازماندهي و ارتقاي عملكرد سيستم‌هاي درماني دانشگاه ها/دانشكده­هاي كلان مناطق آمايشي در مواجهه با انواع تهديدات

 - ساماندهي تيم هاي درماني پاسخ سريع به انواع تهديدات و حوادث

 - بهره مندي از نظام شبكه بهداشتي درماني (PHC)بصورت برنامه هاي ادغام يافته مديريت خطر انواع تهديدات و حوادث و بلايا با تاكيد برمباني و رويكردهاي پدافند غيرعامل

 - آموزش عمومي و تخصصي كليه مديران و كاركنان نظام سلامت تحت تابعه با برگزاري انواع كارگاه هاي تخصصي هدفمند ، تمرين  و رزمايش هاي دانشگاهي /استاني

 - به كار گيري روش هاي نوين آموزش، تحقيق، فناوري  و آينده پژوهي در خصوص تهديد شناسي  و دفاع غير عامل

 

تاریخ به روز رسانی: 1397/09/07
تعداد بازدید: 364
 
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 1
كدپستي:  881873884   
تلفن : 03832229711         دور نگار : 03832243566
تاریخ بروز رسانی 1399/06/28
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-