معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۳/۱۷
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منوی اصلیمنوی اصلی
صفحه اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مديريت اعتبار بخشي و نظارت بر  درمان</span>مديريت اعتبار بخشي و نظارت بر درمان
معرفی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعتبار بخشي </span>اعتبار بخشي
راهنماي جامع استانداردهاي اعتبار بخشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نظارت بر درمان </span>نظارت بر درمان
چك ليست درمانگاهها
چك ليست مطب ها
چك ليست دفاتر كار
دستورالعمل ها
تعرفه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره دندانپزشكي</span>اداره دندانپزشكي
چك ليست ها
دستورالعملها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ايمني بيمار</span>ايمني بيمار
دستورالعمل ها
پوسترهاي آموزشي
سناريوهاي آموزشي
كارگاههاي آموزشي
كتابهاي ايمني بيمار
فرمها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ستاد نظارت بر تعرفه خدمات تشخيصي ، درماني</span>ستاد نظارت بر تعرفه خدمات تشخيصي ، درماني
تعرفه ها
دستورالعمل ها
پوستر 190
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كمسيون ماده 11</span>كمسيون ماده 11
قوانين تعزيرات حكومتي
دستورالعملها
مطالب آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رسيدگي به شكايات</span>رسيدگي به شكايات
فرآيند رسيدگي به شكايات
فرمها
پوستر منشور حقوق بيمار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره امور آزمایشگاهها</span>اداره امور آزمایشگاهها
معرفي
شرح وظايف
واحدهای تابعه
كميته ارتقاء بهره وري آزمايشگاه
چك ليست جامع ارزيابي آزمايشگاههاي پزشكي- ويرايش 1398
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره تجهيزات پزشكي</span>اداره تجهيزات پزشكي
معرفي
شرح وظايف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره درمان بيماريها</span>اداره درمان بيماريها
معرفي
آيين نامه حمايت از بيماران خاص ، صعب العلاج و پيوند
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بيماريهاي خاص </span>بيماريهاي خاص
EB
پيوند و فراهم اوري اعضا
سرطان
سكته هاي حاد قلبي
ديابت
سكته هاي حاد مغزي
موكو پلي ساكاريدوز
مددكاري
روانپزشكي و درمان اعتياد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد سلامت روان واعتياد</span>واحد سلامت روان واعتياد
راهنماي درمان با داروهاي آگونيست اُپيوئيدي در جريان همه گيري كوويد-19
پروتكل جديد درمان با متادون
راهنماي تكميل فرم ها
فرم جديد امارسه ماهه
فرم خام جهت پرونده بيماران در مراكزMMT
فرم جديد شناسنامه مراكز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد تغذیه</span>واحد تغذیه
شرح وظايف و شاخصها
دستورالعملها
تغذيه باليني
اعتبار بخشي
رضايت سنجي
مباحث آموزشي
دفاتر مشاوره تغذيه
استاندارد هاي رژيم درماني
سياستهاي اجرايي تغذيه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حقوقي، شكايات ،صيانت</span>حقوقي، شكايات ،صيانت
معرفي
شرح وظايف و اهم فعاليتها
فرآيندها و فرم ها
صيانت از حقوق شهروندي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیسیون ماده 11 </span>کمیسیون ماده 11
معرفی
تخلفات امور درمانی
تخلفات امور دارویی و لوازم پزشکی
تخلفات امور بهداشتی
فرآيند كميسيون
فايل هاي آموزشي
شوراي HSR معاونت درمان
Collapse منو متفرقه جديدمنو متفرقه جديد
آدرس و تلفن
آرشيو اطلاعيه
آرشيو خبر
بيشتر ...
پشتيبان افراد كم توانآدرس : شهركرد ، گودال چشمه ، بيست متري سوم- جنب مسجد علي بن ابيطالب - ساختمان معاونت درمان 
 كد پستي : 8815783657
تلفن : 33334652- 038         دور نگار : 33338196- 038
صندوق پستي : darman@skums.ac.ir
 
 
تاریخ بروز رسانی 1399/03/17
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal