معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۱۲/۸
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منوی اصلیمنوی اصلی
صفحه اصلي
معاون بهداشتي و رئيس مركز
معاون فني مركز بهداشت استان
معاون اجرايي مركز بهداشت استان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه توسعه شبكه</span>گروه توسعه شبكه
شرح وظایف مدیریت شبکه و ارتقاء سلامت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آیین نامه ها</span>آیین نامه ها
دستورالعمل اجرای برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده
جدول ضرایب خدمت پزشکان و پیراپزشکان در نقاط مختلف استان
فرم ها و فلوچارت های مورد نیاز
آمار واحدهای ارائه خدمت و پوشش خدمات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراقبين سلامت خانواده</span>مراقبين سلامت خانواده
دستورالعمل طرح تحول سلامت
سلامت خانواده
بهداشت محيط و حرفه اي
پرستاري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سلامت روان</span>سلامت روان
اعتياد
بسته آموزشي سلامت روان
تغذيه
خودمراقبتي مديريت و ارتباطات سلامت
مدارس و سلامت جوانان
Collapse واكسيناسيون بيماريهاي واگيردار وغير واگيردارواكسيناسيون بيماريهاي واگيردار وغير واگيردار
بيماريهاي غير واگيردار
بيماريهاي واگيردار
فرم غربالگري
مسئله يابي
مفهوم مشاركت
مربوط به آزمون 1394/11/10
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پزشک خانواده</span>پزشک خانواده
نسخه 02
سامانه سلامت ایرانیان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهورزی</span>بهورزی
شرح وظایف کارشناس بهورزی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه سلامت خانواده و جمعيت</span>گروه سلامت خانواده و جمعيت
مدير گروه سلامت خانواده ، جمعيت و مدارس
شرح وظايف سلامت خانواده و جمعيت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">باروري سالم</span>باروري سالم
كارشناسان شاغل در واحد
شرح وظايف
آيين نامه ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سلامت مادران</span>سلامت مادران
كارشناسان شاغل در واحد
شرح وظايف كارشناس سلامت مادران
دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سلامت ميانسالان</span>سلامت ميانسالان
كارشناسان شاغل در واحد
شرح وظايف
آيين نامه ها/ دستورالعمل ها
مطالب آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سلامت سالمندان</span>سلامت سالمندان
كارشناسان شاغل در واحد
شرح وظايف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آيين نامه ها/ دستورالعمل ها</span>آيين نامه ها/ دستورالعمل ها
سند ملي سالمندان
معرفي كلينيك طب سالمندي
چك ليست ،جداول و فرم ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنماي پزشك و غير پزشك</span>راهنماي پزشك و غير پزشك
بوكلت پزشك
بوكلت غيرپزشك
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اصلاحات بوكلت پزشك / غير پزشك سال 96</span>اصلاحات بوكلت پزشك / غير پزشك سال 96
پزشك سال 1396
غير پزشك سال 1396
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سلامت كودكان</span>سلامت كودكان
كارشناسان شاغل در واحد
شرح وظايف
عناوين برنامه هاي سلامت نوزادان وكودكان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دستورالعمل /بسته ي خدمت</span>دستورالعمل /بسته ي خدمت
مجموعه آموزشي شير مادر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بسته هاي خدمت</span>بسته هاي خدمت
ايمني كودكان
بسته ي خدمتي مانا و كودك سالم
تكامل كودكان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بسته ي خدمتي برنامه پايلوت سلامت كودكان</span>بسته ي خدمتي برنامه پايلوت سلامت كودكان
كودك سالم
مانا
فلوچارت هاي برنامه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه پيشگيري و مبارزه با بيماري ها</span>گروه پيشگيري و مبارزه با بيماري ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي گروه</span>معرفي گروه
گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريها
مدير گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريها
شرح وظايف مدير گروه
معرفي پرسنل شاغل در گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بسيج ملي كنترل فشار خون بالا</span>بسيج ملي كنترل فشار خون بالا
پيش نويس طرح اجرائي بسيج ملي كنترل فشار خون بالا
اصلاحيه پمفلت فشار خون
دستگاههاي فشار سنج بازوئي
بسته ي آموزش مجريان در بسيج ملي كنترل فشار خون بالا
دستورالعمل نظارت و پايش بسيج ملي كنترل فشار خون بالا
بسته ي آموزشي فشارخون
دستورالعمل اجرائي بسيج ملي كنترل فشار خون بالا
چك ليست نظارت و پايش بسيج ملي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بيماري هاي واگير</span>بيماري هاي واگير
بيماري‌هاي قابل پيشگيري با واکسن
بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان
بیماریهای منتقله از آب و غذا
عفونتهای بیمارستانی
بيماري‌ سل
بیماری های رفتاری(ایدز-هپاتیت های ویروسی-بیماری های آمیزشی)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بيماري هاي غير واگير</span>بيماري هاي غير واگير
برنامه كشوري پيشگيري از بروز بتا تالاسمي ماژور
برنامه كشوري پيشگيري از سوانح و حوادث
برنامه كشوري پيشگيري و كنترل بيماري فشار خون
برنامه كشوري پيشگيري و كنترل بيماري ديابت
برنامه كشوري غربالگري هيپوتيروئيدي نوزادي و افزايش گذراي TSH در نوزادان و PKU
برنامه كشوري ثبت سرطان
برنامه كشوري ژنتيك اجتماعي
برنامه سلامت گوش و شنوائي
برنامه كشوري جامع پيشگيري و كنترل بيماريهاي قلبي و عروقي
برنامه كشوري از بيماريهاي عضلاني ، اسكلتي
برنامه كشوري پيشگيري و كنترل بيماريهاي تنفسي مزمن
بسته ی آموزشی واکسن کووید 19
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه سلامت محيط و كار</span>گروه سلامت محيط و كار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهداشت محیط</span>بهداشت محیط
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي گروه</span>معرفي گروه
معرفي گروه
معرفي افراد شاغل در واحد
معرفي افراد شاغل در واحد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهداشت حرفه اي</span>بهداشت حرفه اي
معرفي واحد
شرح وظايف
برنامه هاي بهداشت حرفه اي
ليست پزشكان داراي مجوز معاينات سلامت شغلي سال 97
آيين نامه ها/ دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آیین نامه ها و بخش نامه ها</span>آیین نامه ها و بخش نامه ها
قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی
قانون اصلاح ماده 13 مصوب تیر ماه سال 1364
قانون اصلاح تبصره ماده688 مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی(فک پلمپ،حتک حرمت اشخاص،تهدید علیه)
قانون نظام صنفی و قانون شهرداری
اجرای صحیح و یکسان ماده13 قانون موادخوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی
آئین نامه مقررات بهداشت محیط در آزمایشگاه های تشخیص طبی
قانون سازمان انرژي اتمي ايران1353
آئین نامه اجرائی قانون حفاظت در برابر اشعه
قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
آئین نامه استاندارد گازهای خروجی از خودروهای سواری و وانت
قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایا
آيين نامه ارزيابي اثرات زيست محيطي
متن اصول مربوطه به شورای اسلامی در قانون اساسی
پیش نویس نهائی آئین نامه بهداشت محیط مدارس اسفند77
دستورالعمل تکمیل فرمهای نظام نوین آماری بهداشت محیط
حفاظت فنی و بهداشت کار
آیین نامه تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت
آئین نامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکتها و موسسات سلامت کار
آيين نامه كارهاي سخت و زيان آور
سلامت محیط و کار
آیین نامه ضوابط و روش های مدیریت پسماندهای پزشکی
آیین نامه نحوه تاسیس و بهره برداری از بیمارستان ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه كاهش خطر بلايا و حوادث</span>گروه كاهش خطر بلايا و حوادث
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي گروه</span>معرفي گروه
گروه كاهش خطر بلايا و حوادث
معرفي افراد شاغل در واحد
شرح وظايف
دستورالعمل ها ، آيين نامه ها
لينك سايت ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد سلامت رواني ، اجتماعي</span>واحد سلامت رواني ، اجتماعي
معرفي واحد
مقدمه
شرح وظايف كارشناسان سلامت روان
برنامه هاي گروه سلامت رواني- اجتماعي و اعتياد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دستورالعمل ها ، آيين نامه ها</span>دستورالعمل ها ، آيين نامه ها
اعتياد
سلامت روان
خودمراقبتي
فرزند پروري
فلوچارت
سلامت اجتماعي
مهارت زندگي
نوجوان سالم
مداخلات مختصر
مدیای فرزند پروری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد سلامت دهان و دندان</span>واحد سلامت دهان و دندان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي واحد</span>معرفي واحد
واحد سلامت دهان و دندان
پرسنل شاغل در واحد
شرح وظايف پرسنل
شاخصهاي دهان و دندان
دستورالعمل ها ، آيين نامه ها
Collapse واحدبهداشت مدارسواحدبهداشت مدارس
پرسنل شاغل در واحد
شرح وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آيين نامه ها/ دستورالعمل ها</span>آيين نامه ها/ دستورالعمل ها
آيين نامه / دستورالعمل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد فناوری اطلاعات</span>واحد فناوری اطلاعات
معرفی واحدفناوری اطلاعات
کارشناسان شاغل در واحد
شرح وظائف واحد
آمار
گزارش بهورزان
واحد امور داروئی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور اداري ومالي</span>امور اداري ومالي
مسئول امور اداري
امور مالي
دبيرخانه
واحد تداركات
واحد كارگزيني
امور حقوقي
واحد انبار
چارت سازمانی
آلبوم تصاوير
Collapse منو متفرقه جديدمنو متفرقه جديد
آدرس و تلفن
آرشيو اخبار
آرشيو اطلاعيه
بيشتر ...
سامانه رضايتمندي از خدمات مراكز سلامت
پشتيبان افراد كم توان
فرم ثبت نام دوره کاردانی بهورزیآدرس : شهركرد، ميدان انقلاب، معاونت بهداشتي
كدپستي :         تلفن :32224591-038
دور نگار:32224492-038
behdasht@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/12/08
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal