مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت
۱۳۹۹/۷/۲۹
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منوي اصليمنوي اصلي
صفحه اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما و معرفي مركز</span>درباره ما و معرفي مركز
تاريخچه و مجوز شوراي گسترش دانشگاهها
ضرورت
اساسنامه
ماموريت
برنامه استراتژيك، اهداف و چشم انداز1404
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي مدل سازي در سلامت و لينك ها</span>معرفي مدل سازي در سلامت و لينك ها
معرفي مركز
محتوي مدل سازي در سلامت
لينك علم سنجي مركز
رزومه مركز تا تابستان 1399
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">افليشن و وابستگي سازماني</span>افليشن و وابستگي سازماني
Modeling in Health Research Center, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
افليشن فارسي مركز: مركز تحقيقات مدل سازي در سلامت، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، شهركرد، ايران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضاي علمي  و پژوهشي</span>اعضاي علمي و پژوهشي
هيئت موسس
رياست مركز
معاون پژوهشي مركز
شوراي عالي
شوراي پژوهشي
كارگروه هاي مركز
كارشناس مركز
چارت سازماني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لابراتوار اپیدمیولوژی، کووید19 و  گزارش ها</span>لابراتوار اپیدمیولوژی، کووید19 و گزارش ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نامه اپیدمیولوژیک  (Epidemiological Letter)</span>نامه اپیدمیولوژیک (Epidemiological Letter)
نامه اپیدمیولوژیک ما (Epidemiological Letter)
The Weekly Epidemiological Record: سازمان جهاني بهداشت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">همکاری با کمیته اپیدمیولوژی کووید-19 و مستندسازی ها</span>همکاری با کمیته اپیدمیولوژی کووید-19 و مستندسازی ها
شرح وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضای کمیته </span>اعضای کمیته
رئیس کمیته اپیدمیولوژی کووید19 دانشگاه
اعضای کمیته استانی
اعضای کمیته شهرستانی و بیمارستان ها
مستندات و گزارش ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح های تحقیقاتی و مقالات مرتبط با کووید19</span>طرح های تحقیقاتی و مقالات مرتبط با کووید19
طرح های پژوهشی مصوب
مقالات مرتبط با کووید19
امكانات و تجهيزات لابراتوار
مهارت هاي مورد نياز يك اپيدميولوژيست
طرح دوره لابراتوار مهارت هاي اپيدميولوژي
دانلود كارنما (LogBook)
دانشجويان
نشاني پستي
سمينارها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش و پژوهش</span>آموزش و پژوهش
تحليل داده هاي سلامت و نرم افزارها
فايل هاي آموزشي مرتبط با مدل سازي
آمار، برنامه ريزي و آينده پژوهي
متدولوژي، ارزيابي نيازهاي جامعه
سلامت رواني
سلامت جسمي
سلامت معنوي
سلامت اجتماعي
دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كميته ها و  اولويت هاي پژوهشي</span>كميته ها و اولويت هاي پژوهشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كميته هاي مركز</span>كميته هاي مركز
ترجمان دانش
ارتباط با صنعت و جامعه
حمايت از پژوهش
اولويت هاي پژوهشي
اولويتها و زمينه هاي تحقيقاتي
اولويت هاي ساير مراكز و وزارت بهداشت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">عملكرد و زيرساخت پژوهشي </span>عملكرد و زيرساخت پژوهشي
طرح هاي تحقيقاتي مصوب مركز
گزارش سال 1397 و برنامه سال 1398
امتيازات و ارزشيابي كشوري
مطالعه كوهورت شهركرد
لينك مقالات شماره 1 در پابمد
لينك مقالات شماره 2در پابمد
آئين نامه ها و دستورالعمل ها
مخازن سازماني و مستندات علمي
سامانه مديريت پژوهش و لينك هاي مفيد
كتابخانه هاي الكترونيك و مجازي
انتشارات و مقاله ها
كارگاه هاي آموزشي
اطلاعات تماس و ارتباط با ما
راهنماي جستجو در سايت
دسترسي در گوگل
English
Collapse منو متفرقه جديدمنو متفرقه جديد
آدرس و تلفن
آرشيو خبر
آرشيو اطلاعيه
بيشتر ...
پشتيبان افراد كم توان
دكتر شهرام طهماسبيان
دكتر علي احمدي
دكتر سليمان خيري
دكتر محمود مباشري
دكتر هايده حيدري
دكتر سيد كمال صولتي
دكتر ارسلان خالدي فر
دكتر مرتضي سدهي
خانم فاطمه دريس
دكتر افسانه ملك پور تهراني
دكتر تينا جعفري
دكتر عبدالله محمديان
دكتر معصومه موسويآدرس : شهركرد ،رحمتيه ، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد،مركز تحقيقات مدل سازي در سلامت
كدپستي: 8813833435            تلفن: 4-33335652-038
تاریخ بروز رسانی 1399/07/29
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-