مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
۱۳۹۹/۴/۲۱
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصليمنو اصلي
صفحه اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي و شرح وظايف</span>معرفي و شرح وظايف
تاريخچه
سرپرست مركز مطالعات
اعضاي مركز و شرح وظايف
آشنايي با فعاليت هاي مركز
Collapse واحد توانمندسازي اساتيدواحد توانمندسازي اساتيد
معرفي واحد توتمند سازي اساتيد
كارشناس واحد
برنامه زماني برگزاري كارگاهها
كارگاههاي برگزار شده
فرم ثبت نام
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد برنامه ريزي</span>واحد برنامه ريزي
برنامه استراتژيك
برنامه ي عملياتي
برنامه ريزي درسي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سايت مركز آموزش مجازي</span>سايت مركز آموزش مجازي
سايت مركز آموزش مجازي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد پژوهش در آموزش</span>واحد پژوهش در آموزش
معرفي واحد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارزشيابي </span>ارزشيابي
ارزشيابي اساتيد
ارزشيابي آزمون
ارزشيابي دروني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كميته ها</span>كميته ها
معرفي
استعدادهاي درخشان
ارزشيابي اساتيد
ارزشيابي آزمون
ارزشيابي دروني
برنامه ريزي
پژوهش در آموزش
توانمند سازي اساتيد
دانش پژوهي
شوراي توسعه آموزش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دبيرخانه طرح تحول آموزشي</span>دبيرخانه طرح تحول آموزشي
دبيرخانه تحول آموزش
دانلود پروپوزال دريافت گرانت از مركز تحقيقات راهبردي آموزش پزشكي
كتابچه هاي سطوح سه گانه بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي
گزارش طرح تحول آموزش
ماموريت ويژه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جشنواره شهيد مطهري</span>جشنواره شهيد مطهري
معرفي
آيين نامه كشوري
فرم درخواست ارزشيابي فعاليتهاي نوآورانه آموزشي- جشنواره شهيد مطهري
فراخوان جشنواره
اطلاعات فرآيند
فرآيندهاي برتر كشوري و دانشگاهي
ويژه نامه جشنواره شهيد مطهري
دوازدهمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري
يازدهمين جشنواره شهيد مطهري
دهمين جشنواره شهيد مطهري
هشتمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري
ششمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري
هفتمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري
واحد استعداد درخشان و المپياد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر گسترش گروه هاي آموزشي</span>دفتر گسترش گروه هاي آموزشي
كوريكولوم هاي آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارگاهها</span>كارگاهها
كارگاههاي برگزار شده در سال 1397
كارگاههاي برگزار شده در سال 1396
كارگاههاي برگزار شده در سال 1395
كارگاههاي برگزار شده در سال 1398
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد دانش پژوهي و فعاليتهاي نوآورانه</span>واحد دانش پژوهي و فعاليتهاي نوآورانه
معرفي واحد
كارشناس واحد
آيين نامه ها و فرم ها
واحد پزشكي پاسخگو
واحد ارتقا آموزش باليني
مركز آموزش مهارت هاي باليني
دفاتر توسعه ي آموزش(EDO)
برنامه عملياتي
انتشارات
آلبوم تصاوير
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">محتواه هاي آموزشي</span>محتواه هاي آموزشي
توليد داخل دانشگاه
توليد خارج دانشگاه
Collapse منو متفرقهمنو متفرقه
فرم ثبت نام در كلاس هاي آموزشي
Collapse منوي متفرقه جديدمنوي متفرقه جديد
آدرس
بيشتر-پيوندهاي ويژه
آرشيو اخبار
آرشيو اطلاعيه
نقشه سايت
فرم ثبت نام آموزشي
پشتيبان افراد كم توان
كارگاه مهارتها و صلاحيت هاي باليني 
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن :  
33332907
-038
پست الكترونيك :
تاریخ بروز رسانی 1399/04/21
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal