مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
۱۳۹۹/۴/۲۰
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو آمار و فناوي اطلاعاتمنو آمار و فناوي اطلاعات
صفحه اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مديريت واحد</span>مديريت واحد
مدير آمار و فناوري اطلاعات
شرح وظايف
اهداف و مآموريت ها
نياز و پيشنهادها
پرسنل واحد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه نرم افزار</span>گروه نرم افزار
معرفي و شرح وظايف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه سخت افزار</span>گروه سخت افزار
معرفي و شرح وظايف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه شبكه و امنيت</span>گروه شبكه و امنيت
معرفي و شرح وظايف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه آمار</span>گروه آمار
معرفي و شرح وظايف
اهداف و مآموريت ها
چشم انداز و برنامه هاي آتي
كارگاه هاي برگزار شده
مقالات و طرح هاي تحقيقاتي
سالنامه آماري دانشگاه
گزارش عملكرد واحد
كتب و نشريات
معرفي فرابر
رابطين آمار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پرتال دانشگاه</span>پرتال دانشگاه
وبومتريكس
كارشناسان پرتال دانشگاه
فاكتورهاي بهينه سازي ( SEO )
نام و آدرس زيرسايت ها
تماس با ما
دستورالعمل تعيين شناسه سايت ها و ساب دومين هاي دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كميته ها</span>كميته ها
كميته پرتال
كميته سپاس
كميته آمار بخشي
كميته راهبردي آمار
كميته وبومتريكس
كميته پدافند غير عامل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كميته هاي نظام ارجاع</span>كميته هاي نظام ارجاع
كميته استاني نظام ارجاع
كميته ستاد هدايت مديريت نظام ارجاع دانشگاه
كميته ديده باني سلامت
كميته تبادل الكترونيكي اسناد
كميته آمار و فناوري اطلاعات سلامت
شوراي سياستگذاري فناوري اطلاعات
ستاد اجرايي پرونده الكترونيك سلامت دانشگاه
كميته توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي
كميته پشتيباني ، شناسائي و ثبت بسيج ملي كنترل فشارخون
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شوراها</span>شوراها
شوراي مديران دانشگاه
شوراي مديران توسعه دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه ها</span>برنامه ها
برنامه استراتژيك
برنامه عملياتي
فرايندها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخشنامه ها و دستورالعمل ها</span>بخشنامه ها و دستورالعمل ها
آمار
پرتال
فناوري اطلاعات
پرونده الكترونيك سلامت
چك ليست نظارت و ارزيابي
كار گاهها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گزارش آماري دانشگاه</span>گزارش آماري دانشگاه
جمعيت تحت پوشش
مساحت شهرهاي استان
پرسنل به تفكيك نوع استخدام
پرسنل به تفكيك مقطع تحصيلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشريات آماري دانشگاه </span>نشريات آماري دانشگاه
آمارنامه تسهيلات بهداشتي درماني و نيروي انساني
آمار فعاليت مراكز بهداشتي درماني
آمار فعاليت بيمارستانهاي تابعه
برنامه مدون بروزرساني زيرسايت
مطالب آموزشي
مقالات
اينفوگراف
ارتباط با ما
آلبوم تصاوير
Collapse منو متفرقه جديدمنو متفرقه جديد
آدرس
آرشيو اطلاعيه
بيشتر...
ساير اخبار
نقشه سايت
برنامه استراتژيك
پشتيباني افراد كم توان
چارت سازماني كميته پرتال
چارت سازماني كميته سپاس
چارت سازماني كميته آماربخشي
چارت سازماني كميته راهبردي آمار
چارت سازماني كميته وبومتريكس
چارت سازماني پدافند غيرعامل دانشگاه
چارت سازماني پدافند غيرعامل مركز آموزشي درماني هاجر(س)
چارت سازماني كميته پدافند غير عامل آمار وفناوري اطلاعات دانشگاه
چارت سازماني كميته ديده باني سلامت
چارت سازماني كميته آمار و فناوري اطلاعات سلامت
چارت سازماني شوراي سياستگذاري فناوري اطلاعات
چارت سازماني ستاد اجرايي پرونده الكترونيك سلامت دانشگاه
چارت سازماني كميته توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي
چارت سازماني كميته توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي آمار وفناوري اطلاعات
چارت سازماني كميته ستاد هدايت مديريت نظام ارجاع دانشگاه
چارت سازماني كميته كشوري نظام ارجاع در سطح استان
چارت سازماني كميته آمار و فنآوري اطلاعات، كوويد 19 
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 1
كدپستي :8815713471           تلفن :33331040-038
                   دور نگار :33331040-038
                      It@skums.ac.ir    
Qr Code
تاریخ بروز رسانی 1399/04/20
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal