دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۷/۶
اولویت های پژوهشی آموزش و پژوهش
ج- آموزش و پژوهش
1. راهکارهای ترویج فرهنگ اسلامی و تعميق معرفت ديني و ارزش های اسلامي در دانشجویان
2. راهکارهای انطباق محتواي برنامه هاي درسي دانشجویان با نيازهاي جامعه و مقتضيات ناشي از توسعه علوم و فناوري
3. راهکارهای بهبود شاخص هاي كمي و كيفي آموزش به ويژه در دوره های تحصیلات تکمیلی
4. راهکارهای فراهم نمودن فرصت هاي برابر براي دسترسي داوطلبان مستعد به آموزش
5. راهکارهای ارتقاء مهارت های ارتباطی در آموزش
6. راهکارهای توسعه پزشکی مبتنی بر شواهد
7. راهکارهای تنوع بخشی در آموزش پزشکی
8. الگوهای استفاده از رویکرد بین رشته ای در آموزش و یادگیری
9. نوآوری در آموزش پزشکی
10. الگوهای آموزش بالینی
11. راهکارهای چگونگی ادغام علوم پایه و بالینی
12. راهکارهای توسعه بین المللی آموزش در علوم پایه
13. توسعه یادگیری الکترونیکی و آموزش از راه دور
14. رهبری و مدیریت در آموزش پزشکی
15. مدیریت دانش و فناوری در دانشگاه های علوم پزشکی
16. سیاست های مدیریت آموزشی و ارزشیابی و اعتباربخشی
17. روش های مؤثر در ارزیابی عملکردهای آموزشی
18. راهکارهای ترویج اخلاق پزشکی و حرفه ای گرایی
19. اقتصاد و بهره وری در آموزش پزشکی
20. توسعه مؤسسات آموزشي و پژوهشي غیردولتي
21. راهکارهای افزايش مشاركت مردم در توسعه آموزش و پژوهش (توسعه تحقیقات جامعه نگر)
22. راهکارهای همراه کردن پژوهش با آموزش در كليه سطوح آموزشي
23. راهکارهای بهبود شاخص هاي کمی و کیفی تحقيقات
24. راهکارهای تبدیل نتایج تحقیقات به سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا در سطح محلی
25. راهکارهای توسعه و ارتقاء کمی و کیفی انتشار اطلاعات و تولیدات علمی - پژوهشی
26. راهکارهای ارتقاء کمی و کیفی طرح‌هاي پژوهشي مشترك با ساير بخش‌هاي توسعه
27. راهکار های جذب منابع پژوهشي خارج سازماني
28. راهکارهای ترویج پژوهش در تمام سطوح نظام سلامت
29. راهکارهای ترویج اخلاق در پژوهش
30. الگوهای ارتقاء کمی و کیفی زیر ساخت های فیزیکی و غیر فیزیکی مورد نیاز برای انجام فعالیت های پژوهشی
31. راهکارهای ارتقاء رتبه‌ وب سايت دانشگاه
32. راهکارهای ارتقاء فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی
33. پژوهش در زمینه سلول های بنیادی و ترویج نانوفناوری، زیست فناوری و بيوانفورماتيك
تاریخ به روز رسانی:
1391/04/26
تعداد بازدید:
7112
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33342414 -038
vcrt@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/07/05
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-