ورود به عنوان میهمان جستجو | عناوین فعال | اعضاء | ورود

زمان فعلی: 16:59:14 عصر.
آخرین بازدید شما: جمعه 17 مرداد 1399 , 16:59:14 عصر.

  انجمن عناوین ارسالها آخرین ارسال
   معاونت ها
معاونت تحقیقات و فناوری
.
مدیران: Administration, معاونت ها, معاونت تحقیقات و فناوری
5 7 سه شنبه 10 مهر 1397 , 10:58:32 صبح
در طرح های تحقیقاتی
بوسیله Guest 
معاونت آموزشی
.
مدیران: Administration, معاونت ها, معاونت آموزشی
0 0 No Posts
معاونت دانشجویی فرهنگی
.
مدیران: Administration, معاونت ها, معاونت دانشجویی فرهنگی
3 5 شنبه 7 مهر 1397 , 10:34:58 صبح
در جللسه توجیهی
بوسیله m.daneshjoee 
معاونت بهداشتی
.
مدیران: Administration, معاونت ها, معاونت بهداشتی
2 2 دوشنبه 27 فروردین 1397 , 12:13:41 عصر
در برای ترک اعتیاد چه کارهایی انجام میدین؟
بوسیله -- 
مدیریت توسعه و مدیریت منابع
.
مدیران: Administration, معاونت ها, مدیریت توسعه و مدیریت منابع
3 3 شنبه 7 مهر 1397 , 8:16:17 صبح
در قرارداد بیمه مکمل سال 1397 با کدام شرکت است؟
بوسیله Guest 
معاونت غذا و دارو
.
مدیران: Administration, معاونت ها, دانشکده دندانپزشکی, معاونت غذا و دارو
2 2 دوشنبه 27 فروردین 1397 , 12:9:49 عصر
در داروهای کمیاب در کدام داروخانه ها توزیع میشه؟
بوسیله مرضیه 
معاونت درمان
.
مدیران: Administration, معاونت ها, معاونت درمان
7 13 پنج شنبه 15 آذر 1397 , 19:6:16 عصر
در ثبت ملی اطلاعات پرستاران و گروه های وابسته چگونه...
بوسیله m.darman 
   دانشکده ها
دانشکده پزشکی
.
مدیران: Administration, دانشکده ها, دانشکده پزشکی
1 1 شنبه 1 اردیبهشت 1397 , 11:16:49 صبح
در لیست دروس
بوسیله علی 
دانشکده پیرا پزشکی
.
مدیران: Administration, دانشکده ها, دانشکده پیرا پزشکی
2 3 سه شنبه 10 مهر 1397 , 11:7:4 صبح
در خدمات مشاوره اي
بوسیله tahghighat 
دانشکده بهداشت
.
مدیران: Administration, دانشکده ها, دانشکده بهداشت
3 4 شنبه 7 مهر 1397 , 10:39:14 صبح
در منابع آزمون ارشد بهداشت محیط1
بوسیله d.behdasht 
دانشکده پرستاری مامایی شهرکرد
.
مدیران: Administration, دانشکده ها, دانشکده پرستاری مامایی شهرکرد
2 4 شنبه 7 مهر 1397 , 10:32:8 صبح
در فرآیند دفاع از پایان نامه های دانشکده پرستاری و...
بوسیله d.parastarish 
دانشکده پرستاری مامایی بروجن
.
مدیران: Administration, دانشکده ها, دانشکده پرستاری مامایی بروجن
2 4 شنبه 7 مهر 1397 , 10:50:37 صبح
در تعهد محضری
بوسیله d.parastarib 
دانشکده دندانپزشکی
.
مدیران: Administration, دانشکده ها, دانشکده دندانپزشکی
1 1 دوشنبه 27 فروردین 1397 , 11:41:3 صبح
در در کلینیک دندانپزشکی وابسته به دانشگاه خدمات...
بوسیله Guest 
دانشکده فناوری های نوین
.
مدیران: Administration, دانشکده ها, دانشکده فناوری های نوین
2 2 دوشنبه 27 فروردین 1397 , 11:37:43 صبح
در در این دانشکده چه رشته های تحصیلی وجود دارد؟
بوسیله Guest