دانشکده فناوری های نوین
۱۳۹۹/۶/۳۰
1397/09/16
برگزاري كارگاه

سمه تعالي

« اطـلاعيــه»

بــدينوسيله به اطلاع كليه دانشجويان كارشناسي ارشد، دكتراي تخصصي و كارشناسان ميرساند، مركز تحقيقات سلولي و مولكولي در نظردارد كـارگاه آموزشي سه روزه

تحت عنوان« فلوسايتومتري  »

در تاريخ97/9/27 لغايت 97/9/29  از ساعت 15-8 برگزار مي نمايد. در ضمن هزينه ثبت نام دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد  1000000 ريال وشركت كنندگان خارج از دانشگاه 2000000 ريال مي باشد.جهت ثبت نام 97/9/26 به مركز تحقيقات سلولي و مولكولي مراجعه نماييد./

مكان برگزاريكارگاه:مركز تحقيقات سلولي و مولكولي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

 

تعداد بازدید:
38
نویسنده:
S.A.Hosseini
منبع:
آدرس : شهركرد، رحمتيه، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، دانشكده فناوري هاي نوين
كدپستي :                       تلفن :33331471-038
دور نگار :  33331471 -038
advancedschool@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/06/30
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-