دانشکده فناوری های نوین
۱۳۹۹/۶/۳۰
1398/04/31
آخرين مهلت دفاع پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد زيست فناوري ورودي 1395

صورتجلسه شوراي آموزشي دانشكده فناوري نوين

 با نام وياد خداوند متعال چهارمين جلسه شوراي آموزشي دانشكده فناوري نوين روزدوشنبه مورخ 01/04/98 راس  ساعت 13:30 درمحل دفتر رياست محترم دانشكده فناوري نوين با حضور امضاكنندگان ليست پيوست برگزارگرديد و مصوبات آن به شرح ذيل مي باشد.بند 2.    مطابق ماده 14 ايين نامه آموزشي دانشجويان كارشناسي ارشد مبني بر 6 نيمسال تحصيلي به عنوان سنوات مجاز آموزشي دانشجويان كارشناسي ارشد، مقرر گرديد اطلاع رساني و يادآوري لازم به خانمها مژگان برفي، طاهره هاشمي نيا، فرشته شجاعي، كتايون مهرپور، فاطمه اميني و مرواريد صيدي، دانشجويان كارشناسي ارشد بيوتكنولوژي پزشكي 95 مبني بر دفاع از پايان نامه خود تا قبل از تاريخ 23/06/98 انجام پذيرد.

تعداد بازدید:
46
نویسنده:
منبع:
آدرس : شهركرد، رحمتيه، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، دانشكده فناوري هاي نوين
كدپستي :                       تلفن :33331471-038
دور نگار :  33331471 -038
advancedschool@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/06/30
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-