مرکز بهداشت شهرستان سامان
۱۳۹۹/۷/۶
1397/09/18
جلسه نياز سنجي و خود مراقبتي اجتماعي و كانون سلامت محله در سامان برگزار شد

در ابتدا سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان سامان پيرامون اينكه سلامتي حق همگاني است كه احقاق آن نيازمند پاسخگوئي كليه دستگاهها و نهادهاي دولتي و خصوصي و مسئوليت پذيري همه اقشار جامعه در قبال سلامت خود ، خانواده و اجتماع است صحبت نمودند و درادامه كارشناس آموزش و ارتقاء سلامت شبكه در خصوص نياز سنجي سلامت در جامعه و نحوه اجراي برنامه در سطوح محيطي مطالب لازم را ارائه نمودند همچنين در خصوص كانونهاي سلامت محله و نقش كانون سلامت در ارتقاء سطح سلامت جسمي  - رواني اجتماعي ساكنان محله و ساختار كانونهاي سلامت محله و فرايند شكل گيري و فرايند اجرا مباحث لازم توسط سركار خانم اسكندري كارشناس معاونت اجتماعي  ارائه گرديد و در خصوص خود مراقبتي اجتماعي و نقش فعاليت شوراها و دهياران در ارتقاء سلامت جامعه توسط سركار خانم صحرانشين كارشناس آموزش شبكه بهداشت و درمان شهرستان سامان ارائه گرديد .

تعداد بازدید:
8
نویسنده:
محمد رضا نجفي چالش تري
منبع:
روابط عمومي شبكه بهداشت و درمان شهرستان سامان
آدرس سامان ،بلوار شهدا، جنب آتش نشاني
پست الكترونيك: 
كدپستي : 8851931999           تلفن :   33527484-33527481-33527480 -038
دور نگار :  33527482 -038
تاریخ بروز رسانی 1399/07/05
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-