مرکز بهداشت شهرستان بروجن
۱۳۹۹/۱۱/۶
کارهای انجام شده
1- تدوین واجراء برنامه های آموزشی جهت عموم مردم ، دانش آموزان ، خانواده بیماران تحت پوشش بهورزان –کاردانها وسایر
2- بررسی و شناخت بیماریهای روانی – صرعی –عقب ماندگی ذهنی وسایر اختلالات روانپزشکی
3- فعال نمودن برنامه مشاوره و درمان بیماریها
4-هماهنگی درجهت تهیه وکنترل وتدارک اقلام اساسی داروهای روانپزشکی قابل استفاده در برنامه
5-جمع آوری – کنترل و تجزیه وتحلیل وارسال به موقع آ مار واطلاعات مربوط به پیگیریهای روانی
6- همراهی با تیم نظارت وبازدید از مراکز بهداشتی درمانی به منظور بررسی فعالیتها
7- پایش وارزشیابی مداوم برنامه اجرایی شهرستان وتلاش در جهت رفع نارسائیها وبهبود عملکرد
8- گزارش سالیانه پیشرفت وعملکرد برنامه شهرستان به مرکز استان
9- تهیه پمفلت وتراکت ومتون آموزشی وتبلیغاتی واجرای برنامه های فرهنگی ، آموزشی وتبلیغاتی در فعالیتهای مختلف
10- تهیه واستخراج شاخصهای مربوط به واحد به تفکیک مراکز بهداشتی ودرمانی
11- مشاوره
تاریخ به روز رسانی: 1391/07/10
تعداد بازدید: 2952
آدرس : بروجن ،ابتداي جاده سياسرد ،شبكه بهداشت شهرستان بروجن
كدپستي : 8871683517                 تلفن :34259000-038
دور نگار :  34245617-038
تاریخ بروز رسانی 1399/11/06
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal