مرکز بهداشت شهرستان بروجن
۱۳۹۹/۱۱/۶
فعالیتهای انجام شده
هدف کلي
توسعه نظام سلامت دانش آموزي و مدارس به منظور تامين، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه مدرسه (شامل دانش آموزان، کارکنان مدرسه، والدين و اعضاء جامعه مرتبط با سلامت)
شرح وظایف
جمع آوري و تحليل اطلاعات و آمار فعاليتها و گزارش به واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس معاونت بهداشتی
- بررسي، شناخت و تحليل اپيدميولوژيک وضعيت موجود سلامت مدارس و جوانان ( بيماريها و آسيب هاي رواني و اجتماعي و ... ) به منظور تعيين نياز ها و اولويت هاي مدارس و جوانان
- انجام تحقيقات کاربردي در زمينه سلامت مدارس و جوانان
- تشکيل کميته هاي شهرستانی به منظور بهره گيري از تجارب متخصصين و کارشناسان
- سياستگذاري ، برنامه ريزي، اجرا و پايش و ارزشيابي برنامه هاي مورد نياز با جلب مشارکت ساير بخش هاي ذيربط براي حفظ و ارتقاي سلامت جمعيت سني 25- 7 سال در منطقه
 مراقبت از سلامت جمعيت هدف ( کودکان ، نوجوانان ، جوانان گروه سني 25 - 6 سال )
- آموزش و ارتقاء سلامت ( بهبود شيوه زندگي و مهارتهاي اجتماعي و اطلاعات و رفتارهاي بهداشتي و ... )
- طراحي شاخص هاي برنامه هاي سلامت جوانان و مدارس
- طراحي ، تهيه و ابلاغ فرايندهاي فني و عملياتي سلامت جوانان و مدارس براساس اولويت ها و برنامه هاي کشوري
- تهيه مواد و مطالب علمي و آموزشي لازم در زمينه سلامت مدارس و جوانان جهت آموزش همگاني با اولويت دانش آموزان، معلمين و کارکنان مدارس ، والدين دانش آموزان ، دانشجويان و ساير جمعيت هدف
- پيگيري اجراي ضوابط استانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
- نظارت و پايش روند اجراي فرايندهاي سلامت جوانان و مدارس در سطوح محيطي
- بررسي و شناخت مسائل و مشکلات واحدهاي محيطي و همکاري در جهت رفع مشکلات و مسائل آنها
- پيشنهاد و همکاري در تهيه و تدارک تجهيزات و ملزومات سلامت مدارس و جوانان
- ايجاد هماهنگي درونبخشي و برونبخشي در جهت اجراي بهينه و موثر فرايندهاي عملياتي و فني سلامت جوانان و مدارس
- کنترل و ارزشيابي مداوم فعاليتهاي سلامت مدارس
برنامه ها
1) طرح سنجش سلامت نوآموزان بدورود به دبستان
2) جمع آوري اطلاعات جمعيتي وآموزشگاهي دانش آموزان
3) اجراي طرح پرونده سلامت مدرسه
4) آموزش سلامت در مدارس
5) اجراي طرح ارزيابي مقدماتي ومعاينات پزشک عمومي دانش آموزان پايه اول راهنمايي وپايه اول متوسطه
67) اجراي طرح مدارس مروج سلامت يا HPS (health promoting school )
8) اجراي طرح کنترل وپيشگيري از پديکلوزيس درمدارس
9) اجراي طرح ايمنسازي دانش آموزان پايه اول ابتدايي وتوام پايه اول متوسطه
10) پايش وارزشيابي طرح ها وبرنامه ها درطول سال تحصيلي
11) بررسي رفتارهاي مخاطره آميز در نوجوانان و جوانان
12) سلامت باروري در نوجوانان و جوانان
13) همکاري در اجراي طرحها وبرنامه هاي سايرگروهها و واحدها
تاریخ به روز رسانی: 1391/07/15
تعداد بازدید: 5049
آدرس : بروجن ،ابتداي جاده سياسرد ،شبكه بهداشت شهرستان بروجن
كدپستي : 8871683517                 تلفن :34259000-038
دور نگار :  34245617-038
تاریخ بروز رسانی 1399/11/06
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal