معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹ چهارشنبه ۳۰ مهر
شرح وظايف

                          شرح وظايف اداره تامين و ارتقاي سلامت اجتماعي

1- تنظيم ماتريس ظرفيت هاي موجود وزارت بهداشت، سازمان وابسته و دانشگاه هاي علوم پزشكي و نوع بهره گيري از ان ها جهت پيشگيري، كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي حوزه سلامت

2- ايجاد ساز و كار تبادل مستمر و نظامند داده ها و اطلاعات آماري با دبيرخانه شوراي اجتماعي كشور و برگزاري نشست هاي دوره هاي مشترك در حوزه آسيب هاي اجتماعي

3- سازماندهي نشست هاي دوره اي منظم با كارگروه آسيب هاي اجتماعي سلامت در دانشگاه هاي و پيگيري مصوبات مربوطه به تدوين گزارش هاي دوره هاي عملكرد كارگروه ها

4- پايش و ارزشيابي مستمر و مستندسازي اجراي تكاليف و وظايف محوله به وزارت بهداشت از شواي اجتماعي وزارت كشور در ارتباط با آسيب هاي اجتماعي حوزه سلامت

1-4- برگزاري مستمر جلسات ستاد كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي حوزه سلامت

2-4- رصد، پايش، ارزشيابي و مستندسازي فعاليت هاي ستاد پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي مبتني بر شاخص هاي كنترل عملكرد

3-4- تشكيل شورا (كميته ملي) علمي- اجرايي، تدوين و پايش شاخص هاي عملكردي حوزه آسيب هاي اجتماعي سلامت

4-4- اولويت تشكيل كارگروه آسيب هاي اجتماعي به شرح ذيل:

1-5-4- كارگروه مسائل اجتماعي محيط هاي دانشجويايي به سرپرستي نماينده معاونت دانشجويي

2-5-4- كارگروه اعتياد به سرپرستي نماينده معاونت بهداشتي

3-5-4- كارگره سلامت روان به سرپرستي نماينده معاونت بهداشتي

4-5-4- كارگروه حاشيه نشيني به سرپرستي مديريت شبكه

5-5-4- كارگرو طلاق به سرپرستي نماينده معاونت بهداشت

تاریخ به روز رسانی:
1397/03/01
تعداد بازدید:
449
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، خيابان هواشناسي ،جنب ساختمان معاونت غذا و دارو، معاونت اجتماعي دانشگاه 
كدپستي : 8815713471           تلفن :33330065-038
دور نگار :  -038
تاریخ بروز رسانی 1399/07/30
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved