معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹ شنبه ۲۷ دي
شاخص هاي عدالت در سلامت
 شاخص هاي سنجش عدالت در سلامت بر اساس نظام هاي ثبتي

به منظور احصاي 52 شاخص مصوب هيئت وزيران كه به 69 شاخص افزايش يافتند، در ابتدا لازم است بستر لازم جهت گردآوري داده هاي مورد نياز شاخص‌ها فراهم گردد. در اين راستا طي جلسات متعدد بين‌بخشي، منابع جمع‌آوري داده‌اي اين شاخص‌ها و نيز دستگاه‌ها/ سازمان‌هاي مسئول/ همكار در زمينه احصاي اين شاخص‌ها شناسايي گرديدند. بر اساس نتايج حاصل از اين جلسات، داده‌هاي مرتبط با 11 شاخص از طريق پيمايش و يا انجام مطالعات مقطعي/ نمونه‌گيري قابل حصول خواهد بود. داده‌هاي مرتبط با 41 شاخص ديگر از طريق نظام معمول ثبت داده قابل جمع آور ي مي باشند. هر چند كه داده هاي 41 شاخص از 52 شاخص عدالت در سلامت مصوب هيئت وزيران از طريق نظام معمول ثبت قابل دستيابي است، اما در بسياري از موارد احصاي اين داده ها از نظام معمول ثبت داده نيازمند اعمال تغييراتي در فرم هاي موجود است.
بر همين اساس مجموعه اي با همكاري شوراي سياستگذاري و دفاتر و مراكز معاونت‌هاي بهداشت و درمان و چندين دانشگاه علوم پزشكي همچنين ساير سازمان‌هاي  درگير در توليد و اندازه‌گيري شاخص‌هاي عدالت در سلامت فراهم گرديد كه حاصل جلسات مداوم، برگزاري كارگاه و فعاليت هايي است كه به منظور ارائه راهكارهاي كاربردي جهت احصاي شاخص‌هاي عدالت در سلامت و متغيرهاي تفكيك كننده آن در بخش سلامت از طريق بررسي فرآيند موجود در توليد داده‌هاي سلامت، فرم ها و چك ليست هاي مرتبط در سطوح مختلف نظام سلامت گرد آوري شده است.

فايل  شاخص ها را اينجا دانلود نمائيد.

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/14
تعداد بازدید:
1702
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، خيابان هواشناسي ،جنب ساختمان معاونت غذا و دارو، معاونت اجتماعي دانشگاه 
كدپستي : 8815713471           تلفن :33330065-038
دور نگار :  -038
تاریخ بروز رسانی 1399/10/27
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
Powered by DorsaPortal