معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱ آبان
معرفي حوزه و تاريخچه
سابقه شكل گيري معاونت اجتماعي در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
در خرداد ماه 1393 با تدبير وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حوزه مشاركت هاي اجتماعي سازمان هاي مردم نهاد و خيريه هاي سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شكل گرفت. مواردي كه در ابتداي امر مورد اولويت قرار گرفت عبارت بود از:
1- افزايش زمينه مشاركت مردم در حوزه كار خير 
در اولين اقدام در تمام دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور براي رئيس دانشگاه يك قائم مقام در حوزه مشاركت هاي اجتماعي پيش بيني گرديد و از سوي وزير بهداشت به دانشگاه ها ابلاغ و اين مجموعه ايجاد شد. با مجمع خيرين سلامت كه طي چند سال اخير به عنوان يك سازمان مردم نهاد عهده دار خيريه سلامت بود ارتباط برقرار شد، و چند مسئله در دستور كار قرار گرفت:
- جمع آوري آمار و اطلاعات خيريه ها و فراهم نمودن زمينه مشاركت خيرين به طور گسترده تر
- در حوزه فرهنگ سازي، توليد مستندهاي متعدد و پخش آنها توسط صدا و سيما
- برگزاري همايش هاي متعددي در سطح كشور و تهران
2- سازمان دهي سازمان هاي مردم نهاد سلامت
اقدام بعدي سازمان دهي سمن ها يا سازمان هاي مردم نهاد بود. ابتدا جلسه اي با سازمان هاي مردم نهاد سلامت در وزارت بهداشت برگزار شد و سپس اقدام در جهت شناسايي سازمان هاي مردم نهاد (سمن ها) انجام شد و قريب 620 سازمان مردم نهاد سلامت در سراسر كشور شناسايي گرديد. سازمان هاي مردم نهاد به صورت موضوعي سازماندهي و ارتباط خوبي بين آنها برقرار شد.
3- مشاركت هاي بين بخشي
سپس اقدام در حوزه مشاركت بين بخشي مورد توجه و در اين حوزه، مسئوليت اجتماعي مدنظر قرار گرفت. مسئوليت اجتماعي وظيفه اي است كه تمام دستگاه هاي فعال در جامعه دارند، به خصوص بنگاه هاي اقتصادي مي توانند نقش جدي تري را ايفا بكنند.
4- عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت
در زمينه مشاركت بين بخشي موضوع عوامل اجتماعي موثر بر سلامت مطرح شد. سازمان جهاني بهداشت معتقد است كه 75 درصد از عوامل اثر گذار بر سلامت بيرون از حوزه خدمات بهداشتي، بيمارستاني و دارويي است؛ يعني به عبارت ديگر اگر وزارت هاي بهداشت كل دنيا به طور صد در صد موفق به ارائه خدمات بهداشتي درماني و دارويي باشند حداكثر 25 درصد از سلامت تأمين شده است و 75 درصد سلامت بيرون از حوزه وزارت بهداشت است، همان حوزه اي كه متأثر از توسعه است كه به عنوان عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت (Social Determinant of Health:SDH) تلقي مي شوند. لذا هماهنگي با ساير سازمان ها و ادارات در زمينه اهداف سلامت مورد توجه بيشتر قرار گرفت.
5- پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي
اين پيشگيري موضوع بعدي بود كه توسط وزير محترم مد نظر قرار گرفت و مقرر شد مورد برنامه ريزي قرار گيرد. در نهايت مقرر گرديد مجموعه فعاليت هاي پيشگفت در قالب يك ساختار جديد به عنوان معاون اجتماعي شكل بگيرد. يك سازماندهي جديد صورت گرفت و سه اداره كل تحت عنوان خيرين و خيريه هاي سلامت، اداره كل سازمان هاي مردم نهاد سلامت و اداره عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت و دو دبيرخانه (دبيرخانه پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و دبيرخانه شوراي عالي سلامت و امنيت غذا) راه اندازي شد. رئيس دبيرخانه شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي رياست محترم جمهور و دبير آن وزير محترم بهداشت بوده و قريب 9 تن از اعضاي كابينه شامل معاونين رئيس جمهور و وزرا عضو شورا هستند و تصميماتي كه گرفته مي شود به دستگاه هاي متولي ابلاغ و دستگاه ها موظف به اجرا هستند. ( برگرفته از مصاحبه آقاي دكتر ايازي - معاون اجتماعي وزير)
معاونت اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان چهارمحال و بختياري ابتدا در سال 1395 با عنوان حوزه اي زير مجموعه رياست دانشگاه و با عنوان دبيرخانه مشاركت هاي اجتماعي  شروع و سپس در سال 1396 به قائم مقام رئيس دانشگاه در حوزه مشاركت هاي اجتماعي ارتقا و مسئوليت آن در ابتدا بر عهده معاون فرهنگي دانشجويي وقت گذاشته شد. سپس با توجه به اهميت موضوع و  تاكيد معاون اجتماعي وزير و موافقت وزارت متبوع اين معاونت به صورت مستقل در ارديبهشت ماه 1397 تشكيل و سرپرست آن معرفي شد. اين معاونت در راستاي سياست هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور استفاده از ظرفيت عظيم مشاركت عمومي در تأمين سلامت و در جهت تحقق بند 11 سياست هاي كلي «سلامت» ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري موضوع افزايش آگاهي، مسئوليت پذيري، توانمندي و مشاركت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمين، حفظ و ارتقاء سلامت با استفاده از ظرفيت نهادها، سازمانهاي فرهنگي، آموزشي و رسانه اي كشور تحت نظارت وزارت بهداشت و درمان تشكيل گرديد.
از جمله وظايف و مسئوليت اين معاونت مديريت و راهبري ظرفيت هاي اجتماعي در بخش سلامت در مناطق تحت پوشش و هدايت آنها در جهت توسعه و ارتقاء نظام سلامت از طريق سازماندهي، توسعه و حمايت از مؤسسه خيريه و سازمانهاي مردم نهاد و ارتباط مؤثر با واحدهاي درون بخشي و سازمانهاي بين بخشي مي باشد.
اميد است اين مهم با هم انديشي كليه انديشمندان، اعضاي هيأت علمي، مديران، كاركنان و دانشجويان دانشگاه و تعامل سازنده با سازمانهاي بين بخشي، سازمانهاي مردم نهاد و مؤسسات خيريه در حوزه سلامت محقق گردد.
تاریخ به روز رسانی:
1397/07/28
تعداد بازدید:
578
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، خيابان هواشناسي ،جنب ساختمان معاونت غذا و دارو، معاونت اجتماعي دانشگاه 
كدپستي : 8815713471           تلفن :33330065-038
دور نگار :  -038
تاریخ بروز رسانی 1399/08/01
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved