معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱ آبان
صورت جلسات
 رديف عنوان
 1 جلسه اول كميته پيام گزار سلامت در تاريخ 96/4/28 برگزار  گرديد.
 2 جلسه دوم كميته پيام گزاران سلامت در تاريخ 96/9/11برگزار گرديد.
 3 جلسه سوم كميته پيام گزاران سلامت در تاريخ 96/11/9برگزارگرديد.
 4 جلسه چهارم كميته پيام گزاران سلامت در تاريخ 97/2/22برگزار گرديد.
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/07
تعداد بازدید:
439
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، خيابان هواشناسي ،جنب ساختمان معاونت غذا و دارو، معاونت اجتماعي دانشگاه 
كدپستي : 8815713471           تلفن :33330065-038
دور نگار :  -038
تاریخ بروز رسانی 1399/08/01
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved