معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱ آبان
ستاد مديريت خدمات كلينيك هاي سيار دندانپزشكي
اعضاي ستاد حركت هاي داوطلبانه خدمات دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
 جناب آقاي دكتر ارسلان خالدي فر - رياست محترم دانشگاه - رئيس ستاد
جناب آقاي دكتر علي احمدي - سرپرست محترم معاونت اجتماعي دانشگاه - دبير ستاد
 جناب آقاي مهندس راشد جزايري- سرپرست محترم معاونت بهداشتي و رئيس مركز بهداشت استان
جناب آقاي دكتر حميد رئيسي - معاونت محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه
جناب آقاي دكتر محسن درخشان -سرپرست محترم معاونت درمان دانشگاه
سركار خانم دكتر ميترا يداللهي - سرپرست محترم دانشكده دندانپزشكي دانشگاه
سركار خانم دكتر رويا سبزيان - كارشناس محترم سلامت دهان و دندان معاونت بهداشتي
جناب آقاي  مهدي رحمتي - كارشناس مسئول بهداشت دهان معاونت بهداشتي دانشگاه 
 
  با توجه به نامه شماره 38 / 114 / د  مورخ 26 / 1 / 96و نامه شماره 524 / 517 / د مورخ 2 / 5 / 96 معاونت محترم اجتماعي و دبير محترم شوراي سلامت دهان وزارت متبوع در خصوص دستور العمل و ضوابط اجرايي كلينيك هاي سيار دندانپزشكي(منضم به امضا و ابلاغيه وزير محترم بهداشت) و همچنين جلسه مورخ يكشنبه 6 خرداد ماه 97 و تشكيل اولين جلسه ستاد حركت هاي داوطلبانه خدمات دندانپزشكي در دانشگاه، اعضاي ستاد مذكور بر اساس ابلاغيه وزارت متبوع انتخاب و  توسط رياست دانشگاه منصوب شدند.   فهرست وظايف ستاد با دبيري معاونت اجتماعي دانشگاه به شرح زير است:
1-برنامه ريزي و فراهم نمودن بستر جهت توسعه كمي و كيفي ارائه خدمات دندانپزشكي به مناطق محروم.
2-برنامه ريزي به منظور تامين اعتبار اجراي طرح از محل اعتبارات دانشگاه و استفاده از ظرفيت هاي مالي خيرين.
3-برنامه ريزي به منظور تامين نيروي انساني مجري اين طرح از طريق جذب نيروهاي داوطلب از ميان اساتيد دانشگاه، دندانپزشكان، دستياران و دانشجوياني كه صلاحيت ارائه خدمت دارند و همچنين استفاده از ساير ظرفيت هاي موجود در دانشگاه براي بهره برداري از كلينيك ها حداقل 200 روز در سال.
4-نظارت بر كميت و كيفيت خدمات و مديريت رعايت استاندارهاي درماني و انطباق آنها با گايد لاين ها و دستورالعمل هاي مصوب وزارت بهداشت.
5-پيش بيني برنامه ريزي فصلي جهت استقرار كلينيك هاي سيار در مناطق محروم و حاشيه اي به نحوي كه قبل از استقرار آنها كار غربالگري و شناسايي بيماران صورت گرفته باشد و برآورد نيازهاي ضروري جهت ارائه خدمت صورت پذيرفته باشد و به گونه اي عمل شود كه حداكثر تعداد بيماران در زمان استقرار كلينيك خدمات با كيفيت دريافت نمايد.
6-اقدامات لازم جهت تامين تجهيزات و مواد مصرفي بر اساس نوع خدمات پيش بيني شده به نحوي كه ارايه خدمت به علت نبود مواد و وسايل از دانشگاه و يا جذب مشاركت خيرين معطل نماند.
7-ايجاد بستر همكاري با ساير گروههاي داوطلب جهادي متقاضي استفاده از كلينيك هاي سيار دندانپزشكي.
8-ستاد حركت هاي داوطلبانه خدمات دهان و دندان پزشكي دانشگاه موظف است حداقل هر 3 ماه يك جلسه برگزار نمايد و هر فصل گزارش اقدامات صورت پذيرفته را به دبيرخانه مركزي مستقر در معاونت اجتماعي وزارت بهداشت ارسال نمايد.
اميد است با شناخت مناطق محروم و دور افتاده استان و جمعيت نيازمند خدمات دندانپزشكي كلينيك هاي سيار، تشكيل جلسات منظم و مستندسازي فعاليتها و تهيه گزارشات و همكاري دانشكده دندانپزشكي و همه معاونت هاي دانشگاه با معاونت اجتماعي و مشاركت ساير سازمان هاي مردم نهاد، بسيج جامعه پزشكي و خيرين محترم،  خدمات مطلوبي به جمعيت تحت پوشش ارايه گردد.  
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/14
تعداد بازدید:
742
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، خيابان هواشناسي ،جنب ساختمان معاونت غذا و دارو، معاونت اجتماعي دانشگاه 
كدپستي : 8815713471           تلفن :33330065-038
دور نگار :  -038
تاریخ بروز رسانی 1399/08/01
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved