معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱ آبان
شرح وظايف

1. اجراي سياست ها و برنامه هاي ابلاغ شده از سوي آموزش و ارتقاي سلامت معاونت اجتماعي وزارت متبوع در راستاي اجتماعي شدن سلامت
2. نياز سنجي آموزشي براساس نتايج حاصل از نيازسنجي سلامت انجام شده در منطقه تحت پوشش
3. طراحي برنامه هاي آموزشي جامعه محور براساس نتايج حاصل از نيازسنجي آموزشي و مبتني بر شواهد
4. جلب حمايت همه جانبه معاونت هاي مختلف دانشگاه از برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت
5. جلب حمايت و همكاري درون بخشي براي پيشبرد برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت
6. جلب حمايت و مشاركت سازمان ها، ادارات و نهادهاي دولتي و غيردولتي براي پيشبرد اهداف آموزش و ارتقاي سلامت و توانمند سازي سازمان هاي مردم نهاد، خيرين و موسسات خيريه سلامت در اجتماعي شدن سلامت
7. همكاري با صدا و سيما و ساير رسانه هاي جمعي در طراحي و اجراي برنامه هاي آموزش سلامت عمومي
8. مشاركت در ايجاد و توسعه محيط هاي حامي سلامت در منطقه تحت پوشش
9. ارايه مشاوره فني در زمينه آموزش و ارتقاي سلامت به واحدهاي زيرمجموعه دانشگاه و ساير سازمان ها، ادارات و نهادها در منطقه تحت پوشش
10. نظارت بر رعايت استانداردها در فرآيندهاي آموزش و ارتقاي سلامت
11. مشاركت در شناسايي و تحليل تعيين كننده اجتماعي سلامت در منطقه تحت پوشش
12. مشاركت در اجراي برنامه هاي سلامت در منطقه تحت پوشش
13. سازماندهي و نظارت بر توزيع نيروي انساني آموزش سلامت در سطح دانشگاه
14. نظارت و ارزشيابي برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت در سطح منطقه
15. توزيع و نظارت بر منابع مالي برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت در منطقه
16. آموزش كاركنان بخش سلامت منطقه در حوزه هاي آموزشي، ارتباطي و اطلاع رساني
17. توانمندسازي كارشناسان آموزش سلامت در سطح شهرستان هاي تابعه براي ايفاي نقش تخصصي در برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت
18. ترويج رويكرد توانمندسازي جامعه به ويژه رويكرد خودمراقبتي و ارتقاي سواد سلامت در منطقه
19. كمك به گسترش برنامه هاي سلامت در منطقه از طريق الگوهاي مناسب مانند بازاريابي اجتماعي
20. طراحي، هدايت و ارزيابي بسيج هاي اطلاع رساني آموزشي در سطح منطقه
21. ترويج شيوه زندگي سالم در سطح منطقه
22. ترويج برنامه هاي سلامت در مدارس، محيط هاي كار، مراكز ارائه خدمات سلامت و مكان هاي عمومي
23. ترويج رويكردهاي نوين سلامت در منطقه
24. توسعه بانك هاي اطلاعاتي آموزش و ارتقاي سلامت در منطقه
25. مشاركت در طراحي و اجراي پژوهش هاي كاربردي در حوزه آموزش و ارتقاي سلامت در سطح منطقه
26. همكاري با معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي در انتقال مهارت هاي آموزش و ارتقاي سلامت به دانشجويان رشته هاي علوم پزشكي و معرفي رويكردها و برنامه هاي جديد
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/10
تعداد بازدید:
637
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، خيابان هواشناسي ،جنب ساختمان معاونت غذا و دارو، معاونت اجتماعي دانشگاه 
كدپستي : 8815713471           تلفن :33330065-038
دور نگار :  -038
تاریخ بروز رسانی 1399/08/01
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved