واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان هاجر
۱۳۹۹/۹/۱۰
ليست پايان نامه هاي سال 97

عنوان طرح

مجري

پايان نامه دانشجو

 

رديف

بررسي اثر استامينوفن پروفيلاكسي در بسته شدن مجراي شرياني در نوزادان نارس

دكتر نبي الله اسدپور

مينا كرماني‌القريشي

1

بررسي مقايسه دو روش تشخيصي تست سرم ايمونوكروماتوگرافي و تست اليزا با تست PCR در تشخيص عفونت روتاويروس در كودكان مبتلا به گاستروانتريت ويروسي بستري در بيمارستان هاجر شهركرد در سال 97

 دكترعلي اصغر ربيعي

منوچهر اكبرپور

2

بررسي اپيدميولوژيك ،مقايسه علل و ترند حوادث و مسموميت هاي منجر به بستري قبل و بعد از تعطيلات نوروزي طي سالهاي 1390 تا 1396 درمراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

دكتر پان ت آ رمضان نژاد

*

3

بررسي شيوع و عوامل خطر بيماري وسواس جبري و فكري در دانش¬آموزان دبيرستان مقطع دوم 1396 شهركرد

 

دكتر فروزان گنجي

خديجه رئيسي

4

بررسي و مقايسه سطح مايوكاين ها در بيماران مبتلا به نفروپاتي ديابتي و افراد سالم در بيمارستان هاجر شهركرد

دكتر پريسا جواديان

سارا فاضل دهكردي

5

بررسي اثر درماني آب قليايي در بيماران مبتلا به ريفلاكس معدي-مروي

دكتر قربانعلي رحيميان

سيدعبدالمناف حسيني

6

بررسي اثر سولامر بر سطح هموگلوبين A1c، قند خون و فاكتورهاي التهابي در بيماران نفروپاتي ديابتي

دكتر ليلا محمودنيا

شادي بت شكن

7

بررسي ارتباط بين سطح فريتين سرم، بار آهن سلول¬هاي مخاط دهان و ماركرهاي التهابي سرم در بيماران پيوند كليه

دكتر علي مومني

نيره السادات مرتضوي

8

بررسي نيازهاي آموزشي هنگام ترخيص در بيماران مراجعه كننده از ديدگاه پزشكان، پرستاران و بيماران هاجر شهركرد در سال 97 فاز 1 ( بخش داخلي)

دكتر رمضان نژاد

 

9

بررسي اثر اسيداوريك و آلوپورينول بر بيماران نفروپاتي ديابتي

دكتر سعيد مرداني

فرزانه كدخدايي اليادراني

10

بررسي تاثير عصاره سياه دانه بر پيامد سقط فراموش شده در زنان مراجعه گننده به كلينيك هاي تخصصي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

دكتر بلقيس محمدي

ليلا نظري رباطي

11

بررسي ارتباط افسردگي بعد از زايمان با مواجهه با توكسوپلاسما و سطوح سرمي آنتي بادي هاي IgG و IgM ضد توكسوپلاسما گوندي در زنان باردار مراجعه‌كننده به بخش زايماني بيمارستان هاجر شهركرد

 دكتر فهميمه كاوه باغ بهادراني

معصومه تيرگير

12

بررسي و مقايسه اثر داروهاي سيليمارين و ويتامين E بر بهبود اختلالات كبدي و پلاكتي و پروتيئن اوري و فشار خون در مادران مبتلا به پره اكلامپسي شديد

دكتر محمودنيا

سپيده شباني

13

بررسي اثر تاليدومايد خوراكي همراه با آسپيرين بر كاهش وابستگي به دريافت خون در بيماران مبتلا به بتا تالاسمي ماژور

دكتر معصومي

فاطمه صالحي چليچه

14

مقايسه سطح اينترلوكين 6 و RAGE در افراد داراي اضافه وزن وچاق مبتلا به آسم با افراد غير مبتلا

دكتر پناهنده شهركي

نيلوفر قرباني آورگاني

15

مقايسه سطح اندوتلين-1 و اينترلوكين-13 درافراد داراي اضافه وزن و چاق مبتلا به آسم آلرژيك در مقايسه با افراد چاق غيرمبتلا

دكتر محمد علي زماني

پريسا سادات ميرصفايي

16

تعيين تاثيرداروي گلوكوهرب (Glucoherb) در مقايسه با متفورمين بر شاخص‌هاي گلايسمي و هموگلوبين گليكوزيله در بيماران مبتلا به پره ديابت مراجعه كننده به مركز ديابت امام علي (ع)

دكتر راحيل رياحي

ايمان ايزدي

17

مقايسه اثر ضد دردي فلوكستين و ويتامين E با ويتامين E تنها در ماستالژي ناشي از بيماري فيبروكيستيك پستان در بيماران مراجعه¬كننده به كلينيك¬هاي حضرت رسول و امام علي (ع) شهركرد

دكتر شيدا شبانيان

مريم پورنفيسي

18

بررسي فاكتورهاي مرتبط با پايبندي به درمان در بيماران مبتلا به اختلال دوقطبي در مراجعين كلينيك روان‌پزشكي شهركرد در سال 1397

دكتر قادري

سيد فردين جلائي اسفندآبادي

19

مقايسه ميزان بيوماركرهاي كليوي و پلاسمايي در بيماران تحت عمل جراحي پيوند عروق كرونر

دكتر سعيد مرداني

مريم سعيدي

20

بررسي ارتباط بين وضعيت تغذيه اي بر اساس معيار گلاسگو با سطح سرمي هپسيدين و پروفايل چربي در بيماران همودياليزي

دكتر ليلا محمودنيا

سميه رحيمي

21

بررسي نتايج سنجش تراكم استخوان در بيماران پيوند كليه و مقايسه با گروه كنترل در افراد مراجعه كننده به مركز سنجش تراكم استخوان كلينيك امام علي(ع)شهركرد

دكتر علي مومني

مهرداد ضيائي

22

بررسي تاثير افزودن اسانس دارچين بر رژيم درماني زنان Postmenopause مبتلا به اختلال افسردگي ماژورتك‌قطبي تحت درمان با سرترالين

دكتر حووري وش قادري

مهرشاد طهماسبي

23

بررسي نياز‌هاي آموزشي قبل از ترخيص مادران كودكان بستري در بخش اطفال بيمارستان هاجر شهركرد از ديدگاه پزشك متخصص ، رزيدنت ، اينترن ، پرستاران بخش و خود مادر

دكتر پناهنده شهركي

اكرم اسدي

24

بررسي فراواني پرخاشگري و ارتباط آن با خصوصيات دموگرافيك و عملكرد تحصيلي در دانشجويان پزشكي

دكتر گودرزي

فاطمه خامي

25

بررسي و مقايسه وضعيت رواني در بيماران ارجاع شده به دليل خودسوزي و خودمسموم‌سازي

گودرزي

شيرين لقماني

26

بررسي ارتباط سطح 8OHDG و IL17 در محلول صفاقي بيماران دياليز صفاقي با تست PET و كيفيت دياليز (KT/V)

دكتر دكتر ليلا محمدنيا

هادي خنيفر

27

بررسي تاثير تركيب عصاره زيره سياه و رازيانه بر علائم باليني بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك

دكتر بلغيس محمدي

فرزانه هاشمي اصل

28

بررسي اثر ژل واژينال حاوي زغال‌اخته و مترونيدازول در مقايسه با ژل واژينال مترونيدازول در درمان و پيش‌گيري از عود مجدد واژينوز باكتريال در زنان مراجعه‌كننده به كلينيك زنان شهركرد

دكتر شيدا شبانيان

محبوبه فرهمند

29

بررسي ارتباط بين مصرف پروژسترون در سه ماه اول بر ابتلا به اختلالات فشارخون حاملگي د رزنان مراجعه كننده به كلينيك زنان حضرت رسول شهركرد در سال 97

دكتر فاتحي

خديجه كاظمي

30

مقايسه اثر بخشي مدافينيل با آتوموكستين در كودكان مبتلا به اختلال بيش‌فعالي كم توجهي مقاوم به متيل فنيديت مراجعه كننده به كلينيك امام علي شهركرد در سال 98-1397

دكتر پروين صفوي

حامد كاجي

31

بررسي ميزان شيوع كمبود ويتامين D در بيماران مبتلابه فيبروكيستيك پستان و ارتباط آن با علائم بيماري به‌خصوص درد پستان در استان شهركرد

دكتر شيدا شبانيان

عاليه روزبه

32

بررسي هاي انجام شده روي طرح بررسي نياز‌هاي آموزشي قبل از ترخيص مادران كودكان بستري در بخش اطفال بيمارستان هاجر شهركرد از ديدگاه پزشك متخصص ، رزيدنت ، اينترن ، پرستاران بخش و خود مادر

دكتر غلامرضا پناهنده شهركي

اكرم اسدي

33

بررسي هاي انجام شده روي طرح بررسي فراواني پرخاشگري و ارتباط آن با خصوصيات دموگرافيك و عملكرد تحصيلي در دانشجويان پزشكي

دكتر گودرزي

فاطمه خامي

34

بررسي و مقايسه وضعيت رواني در بيماران ارجاع شده به دليل خودسوزي و خودمسموم‌سازي

دكتر گودرزي

شيرين لقماني

35

بررسي هاي انجام شده روي طرح بررسي ارتباط سطح 8OHDG و IL17 در محلول صفاقي بيماران دياليز صفاقي با تست PET و كيفيت دياليز (KT/V)

دكتر ليلا محمودنيا

هادي خنيفر

36

بررسي هاي انجام شده روي طرح بررسي ارتباط سطح سرمي استئوپروتگرين و فتوئين آ با كلسيفيكاسيون دريچه‌هاي قلبي در بيماران همودياليزي با نظر به معيار گلاسگو

دكتر ارسلان خالدي فر

فريبا آبرين

37

بررسي نتايج سنجش تراكم استخوان در بيماران پيوند كليه و مقايسه با گروه كنترل در افراد مراجعه كننده به مركز سنجش تراكم استخوان كلينيك امام علي(ع)شهركرد

دكتر علي مومني

مهرداد ضيائي

38

بررسي دقت تشخيصي سونوگرافي در تشخيص ضايعات داخل شكمي بيماران دچار تروماي غير نافذ شكم مراجعه¬كننده به بيمارستان آيت¬ا... كاشاني شهركرد در سال 1397

دكتر محمد علي دياني

 

39

مقايسه اثر بخشي مدافينيل با آتوموكستين در كودكان مبتلا به اختلال بيش‌فعالي كم توجهي مقاوم به متيل فنيديت مراجعه كننده به كلينيك امام علي شهركرد در سال 98-1397

دكتر پروين صفوي

حامد كاجي

40

بررسي فرآيند اعزام بيمار با رعايت استانداردهاي لازم در بيماران اعزامي به بيمارستان هاجر شهركرد در سال 95-96

مهري متين

*

41

بررسي تاثير مداخله ي درماني با لووتيروكسين در كاهش بروز هيپوتيروئيدي در خانم هاي باردار داراي TSH طبيعي خون در 3 ماهه ي قبل از بارداري.

دكتر شيدا شبانيان

سمانه يدوي

42

بررسي خطاها ي موجود درتكميل گواهي فوت در بيمارستان هاجر شهركرد در سال 95 و مقايسه با سال 96

دكتر زين العابدين ملك پور

 

43

بررسي اثر مصرف موز و خرما توسط مادر باردار بر راكتيو شدن نوار قلب جنين Non-Reactive

دكتر      شبانيان

شيرين موذن

44

ارزشيابي اثر مداخله آموزشي مبتني بر سازه حمايت اجتماعي درك شده بر ارتقاي رفتارهاي خود مراقبتي بيماران ديابتي مراجعه كننده به بيمارستان هاجر شهركرد درسال98 -1397

غلامحسن خالدي

*

45

بررسي اثر اسانس دارچين بر علائم افسردگي و شناختي سالمندان مبتلا به اختلال افسردگي ماژور غيرسايكوتيك تحت درمان با اس-سيتالوپرام مراجعه¬كننده به كلينيك¬هاي آموزشي شهركرد در سال 1397

دكتر حوري وش            قادري

حسام الدين باقري

46

مقايسه نتيجه بارداري در بيماران نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك دريافت كننده داروي منوگان به تنهايي و بيماران دريافت كننده تركيب گونال اف و منوگان جهت تحريك تخمك گذاري در زنان مراجعه كننده به كلينك ناباروري حضرت زهرا شهركرد در سال 1397

دكتر مريم            نعمتي

مهرنوش شاكري

47

بررسي تاثير آموزش الكترونيكي بر بهبود كيفيت آمادگي روده قبل از انجام كولونوسكوپي : كارآزمايي باليني

دكتر جعفر نصيري

 

48

ارزيابي طراحي و بومي سازي سيستم ثبت اطلاعات بيمارستاني از ديدگاه پرسنل درماني بخش روانپزشكي بيمارستان هاجر شهركرد

شهرام طهماسبيان

دكتر قادري

محمدرضا باقري واناني

49

بررسي كوريكولوم آموزشي پزشكي قانوني مبتني بر نياز هاي آموزشي رشته پزشكي با رويكرد مباحث مورد نياز پزشك عمومي از ديدگاه دانشجويان و اساتيد، پزشكان عمومي

 دكتر پان ت آ رمضان نژاد

 

50

بررسي مقايسه¬اي عوارض كوتاه¬مدت وابسته به كاف اثر پودرهاي هموستاتيك و سرجي¬سل بر خونريزي¬هاي پشت مثانه حين عمل هيستركتومي در زنان مراجعه¬كننده به بيمارستان هاجر شهركرد

دكتر لعبت جعفرزاده

: شيرين السادات موسوي

51

مقايسه تاثير بسته آموزشي حمايتي خود‌مراقبتي با پيامك آموزشي بر اضطراب، افسردگي، كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس در شهركرد

دكتر ناهيد جيواد

سپهر ميرمجربيان

52

بررسي تاثير آشنايي با روند زايمان و مراقبت هاي قبل و بعد از زايمان از طريق مولتي مديا، در كاهش اضطراب خانم¬هاي باردار شكم اول بستري در ليبر بيمارستان هاجر شهركرد در سال 98-97

دكتر لعبت جعفرزاده

علي ولييان بروجني

53

بررسي تاثير بسته آموزش الكترونيكي خود مراقبتي بر ميزان اضطراب، افسردگي و كيفيت زندگي بيماران دياليزي مراجعه كننده به بيمارستان هاجر شهركرد

 

دكتر علي مومني

سعيد رضايي

54

بررسي اثر حجامت در درمان زردي نوزادان ترم در بيمارستان هاجر شهركرد سال 98-1397

دكتر نبي اله            اسدپور

زكيه اخلاصي

55

بررسي شيوع، ويژگيها و عوامل خطر خودجرحي غير خودكشي در يك نمونه از دانش آموزان دبيرستاني شهر شهركرد

دكتر پروين            صفوي

 

56

بررسي رابطه ي اضطراب و افسردگي با درد قفسه سينه با منشا قلبي و غير قلبي در مراجعين به كلينيك¬هاي قلب وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

دكتر الهام زارعان شهركي

زهرا بهرامي ساماني

57

بررسي نتايج كوتاه مدت ( يك ماهه) و ميان مدت (شش ماهه) بيماران بالاي 75 سال با تنگي عروق كرونر كه تحت PCI قرار گرفته‌اند در مقايسه با بيماراني كه تحت CABG قرار گرفته اند در بيمارستان هاجر و كاشاني شهركرد در سال 1398

دكتر حنيفه گنجي

جمال رئيسي

58

مقايسه ي نسبت نوتوفيل به لنفوسيت در بيماران ديابتي نوع دو با HbA1c<7 و بيماران باHbA1c>7 مراجعه كننده به بيمارستان هاجر و كاشاني شهركرد در سال 98

دكتر سعيد            مرداني

سيده عصمت آل رسول دهكردي

59

مقايسه تاثير كارگاه آموزشي معلمان و پيامك آموزشي بر دانش ، نگرش، آگاهي از مداخلات رفتاري و ارتباط با والدين و دانش آموزان داراي نقص توجه و بيش فعالي

دكتر پروين            صفوي

محمد جواد مهري

60

بررسي اثرمزمن بخور اسانس گياه درمنه ايراني(Artemisia persica Boiss) بر عملكرد باليني ريوي وعلائم بيماران 6 تا 18 سال مبتلا به آسم

دكتر غلامرضا            پناهنده شهركي

محدثه كاوسي

61

            بررسي سطح سلنيوم در بيماران مبتلا به افسردگي در شهرستان شهركرد در سال 98-1397:يك مطالعه مورد-شاهدي

دكتر الهام زارعان شهركي

فهيمه صادقي

62

بررسي اثر كپسول ممورال برعلايم كودكان مبتلا بهadhd در سن7تا12سال

دكتر پروين            صفوي

زهرا جمشيدي

63

بررسي اثر ال-آرژنين خوراكي بر وضعيت فشار خون ريوي در بيماران تالاسمي ماژور بيمارستان هاجر

دكتر محمدرضا            ملك احمدي

لاله نجار

64

مقايسه سطح پروكلسيتونين سرم و ساير واكنتش دهنده هاي فاز حاد در بين بيماران با تشديد حاد بيماري مزمن انسدادي ريه و بيماران با تشديد حاد آسم مراجعه كننده به بيمارستان هاجر شهركرد در سال 1398

دكتر زهرا حبيبي دستنايي

مهدي فرماني

65

بررسي و مقايسه اثر پودر پلي‌اتيلن گلايكول و شربت لاكتولوز در كودكان مبتلا به يبوست

دكتر كثيري

فرنوش كوچكيان

66

تاریخ به روز رسانی: 1399/06/10
تعداد بازدید: 1928
آدرس : شهركرد، خيابان پرستار، كلينيك شماره 1 بيمارستان هاجر
كدپستي :8816854633        تلفن :32252416-038
تاریخ بروز رسانی 1399/09/10
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal