بیمارستان هاجر شهرکرد
۱۳۹۹/۹/۷
سوپروايزر كنترل عفونت
سوپروايزر كنترل عفونت :آقاي سيد حسن حسيني فرد-كارشناس پرستاري
محل دفتر:ساختمان مديريت
428 تلفن داخلي:
سوپر وايزر كنترل عفونت پرستاري است كه مسئوليت نظارت مستقيم بر پيشگيري و كنترل عفونتهاي بيمارستاني را
در كليه واحد هاي بيمارستان زير نظر معاونت درمان عهده دار مي باشد
 
شرح وظايف سوپروايزر كنترل عفونت براساس اصول مديريت بشرح زير مي باشد :


1) شناخت منابع عفونت هاي بيمارستاني از طريق بررسي و انجام پژوهش
2) بكارگيري نتايج پژوهش ها و مطالعات جديد در انجام مراقبت ها براي پيشگيري و كنترل عفونت بيمارستاني
3) همكاري در توسعه و اجراي برنامه هاي آموزشي براي كادر پرستاري ، دانشجويان و ساير كاركنان در صورت لزوم به منظور پيشگيري و كنترل عفونت با همكار ي سوپروايزر آموزشي
4) شركت در جلسات و دوره هاي آموزشي كه در رابطه با كنترل عفونت براي كادر پرستاري با ساير گروهها برگزار مي شود
5) تشكيل پرونده بهداشتي و تنظيم برنامه معاينات دوره اي و واكسيناسيون براي كاركنان بيمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت
6) ارزيابي وسايل و تجهيزات لازم براي عفونت هاي خطرناك و ارائه راهكاري مناسب به كميته كنترل عفونت بيمارستان
7) نيازسنجي آموزش كاركنان بيمارستان در عفونتهاي بيمارستاني و پيگيري از تجربه آموزشهاي ارائه شده مورد نياز براي رعايت قوانين و مقررات كنترل عفونت
8) بازديد روزانه از بخشهاي مختلف بيمارستاني براي كشف موارد جديد احتمالي و پيگيري موارد گذشته از طريق نتايج آزمايشات و علائمي باليني و ثبت و ارائه گزارشات لازم
9) تهيه و تدوين دستورالعملهاي كنترل عفونت هاي باليني جهت بخشهاي ويژه و ساير قسمتهاي آسيب پذير بر اساس استانداردهاي مراقبتي با همكاري كميته كنترل عفونت
10) نظارت و ارزشيابي از اجراي ضوابط و مقررات توصيه شده توسط كميته كنترل عفونت در كليه واحدهاي بيمارستاني و گزارش نتايج به كميته مزبور
11) نظارت و كمك در ايزولاسيون بيماران عفوني با توجه به خط مشي هاي كميته و امكانات موجود
12) همكاري با تيم كنترل عفونت بيمارستان براي تشخيص ، تحقيق ، كنترل و ارزشيابي و بروز عفونت در همه گيريهاي بيمارستاي
13) شركت در جلسات كميته كنترل عفونت بمنظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دريافت دستورالعمل هاي اجرايي با رعايت احتياط هاي همه جانبه
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/12
تعداد بازدید:
8319
آدرس : شهركرد – خيابان پرستار

تلفن تماس: 32225505،32220016-038

دورنگار: 32243715 -038
تاریخ بروز رسانی 1399/09/07
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal