مرکز بهداشت شهرستان سامان
۱۳۹۹/۸/۵
سلامت مادران
 
 
شرح وظايف كارشناس سلامت مادران
 

 شرح وظايف كارشناس سلامت مادران : 

1-شناسائي جمعيت هدف برنامه سلامت مادران شهرستان

       2-تدوين برنامه عملياتي به منظور پيشبرد اهداف و برنامه هاي سلامت مادران بر اساس برنامه هاي مركز بهداشت استان

3-انجام هماهنگي هاي درون بخشي و برون بخشي  و اجراي فعاليتهاي مداخله ايي وجاري  جهت نيل به اهداف برنامه عملياتي

        4- پيشگيري و كاهش مرگ قابل اجتناب مادر باردار با شناسايي پيگيري ، ارجاع ، اعزام و ... بارداريهاي پر خطر 
       5- پايش ، ارزيابي ونظارت بر برنامه مراقبتهاي ادغام يافته سلامت مادران وارائه پسخوراند ، شناسايي وبررسي مشكلات ،ارائه راه حل  در راستاي اجراي برنامه هاي سلامت مادران

6-اجراي نظام كشوري مراقبت مرگ مادر 

7-برگزاري كارگاه هاي آموزشي وباز اموزي  متناسب با نيازسنجي آموزشي وبرنامه هاي ابلاغي مركز بهداشت استان جهت نيروهاي بهداشتي

 8-پايش ونظارت بر فعاليتهاي  مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت 

9-جمع آوري و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات و شاخصهاي مرتبط با سلامت زنان و ارسال به استان

10-شناسايي مادران باردار و پر خطر و ارجاع به سطوح تخصصي و انجام پيگيري هاي لازم در جهت تسهيل دسترسي به مراكز درماني و اعزام به موقع به مراكز درماني .   

       11-تهيه و توزيع مواد آموزشي، دستورالعمل هاو....... در مراكز تابعه
 
 
 ستورالعمل ها
دستورالعمل ها ، آيين نامه ها
تاریخ به روز رسانی: 1397/09/21
تعداد بازدید: 287
آدرس سامان ،بلوار شهدا، جنب آتش نشاني
پست الكترونيك: 
كدپستي : 8851931999           تلفن :   33527484-33527481-33527480 -038
دور نگار :  33527482 -038
تاریخ بروز رسانی 1399/08/05
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-