مرکز بهداشت شهرستان سامان
۱۳۹۹/۸/۷
سلامت كودكان

سلامت كودكان

شرح وظايف كارشناس برنامه سلامت كودكان:

-  تدوين و اجراي  برنامه اجرايي و عملياتي برنامه كودكان

- نيازسنجي و تعيين اولويت آموزش كاركنان و برگزاري دوره آموزشي براساس ضوابط

- نظارت بر اجراي صحيح برنامه مانا ( مراقبت ادغام يافته كودكان بيمار زير 5 سال) در خانه هاي بهداشت و مراكز شهري طبق دستورالعمل مربوطه در واحد هاي محيطي     

- نظارت بر اجراي صحيح برنامه كودك سالم طبق دستورالعمل مربوطه در واحد هاي محيطي      

- نظارت بر اجراي صحيح برنامه ترويج تغذيه با شيرمادر طبق دستورالعمل مربوطه در واحد هاي محيطي        

- نظارت بر اجراي صحيح  برنامه نظام مراقبت مرگ و مير كودكان زير 5سالدر واحد هاي محيطي     

- تشكيل منظم كميته مرگ ومير كودكان دو ماه يكبار و انجام مداخلات لازم

- جمع آوري آمار كودك سالم ، مانا و كودكان شير مصنوعي خوار از واحد هاي محيطي و ورود اطلاعات درنرم افزار مربوطه و ارسال به سايت

- تحليل نتايج آمار كودك سالم ، مانا و كودكان شير مصنوعي خوار بصورت ساليانه و ارسال به  معاونت بهداشتي و به واحد هاي محيطي و برنامه ريزي جهت انجام مداخلات مناسب

- ورود اطلاعات مرگ و مير كودكان زير 5 سال در نرم افزار مربوطه و ارسال به سايت

- تحليل آمار مرگ و مير كودكان زير 5 سال در پايان هر سال و انجام مداخلات لازم

- تجزيه و تحليل چك ليست پايش برنامه كودكان هر سال و ارسال به معاونت بهداشتي و به واحد هاي محيطي و برنامه ريزي جهت انجام مداخلات مناسب

- نظارت بر فعاليتهاي برنامه كودكاندر واحد هاي محيطي طبق چك ليست  و تحليل نتايج و ارسال به معاونت بهداشتي  و به واحد هاي محيطي و برنامه ريزي جهت انجام مداخلات مناسب

-  سازماندهي ،  نگهداري و ابلاغ دستور العمل ها و مواد كمك آموزشي و پيگيري اقدامات لازم درمراكز تابعه

- نظارت بر تامين مكمل ها وداروهاي موردنياز ونظارت بر نحوه توزيع آنها با هماهنگي با امور دارويي                                       

 - نظارت بر نحوه درخواست ، توزيع و مصرف شير مصنوعي در شهر و روستا مطابق با شاخص كشوري                                                                                                           -  هماهنگي با   

- ارسال اخبار مهم برنامه جهت درج در خبرنامه وسايت

- شركت منظم در جلسات هماهنگي درون واحدي وبرون واحدي وكميته هاي مربوطه

- پيگيري مستمر جهت برقراري تعاملات بين بخشي براساس انتظارات مركز بهداشت استان

-  برنامه ريزي جهت بزرگداشت هفته شير مادر و ارائه گزارشات مربوطه

- برنامه ريزي جهت بزرگداشت هفته جهاني كودك و ارائه گزارشات مربوطه

- تهيه و ارسال عملكرد وگزارشات مربوطه براساس زمان بندي اعلام شده به استان و كارشناسان مربوطه 


 

تاریخ به روز رسانی: 1397/09/21
تعداد بازدید: 306
آدرس سامان ،بلوار شهدا، جنب آتش نشاني
پست الكترونيك: 
كدپستي : 8851931999           تلفن :   33527484-33527481-33527480 -038
دور نگار :  33527482 -038
تاریخ بروز رسانی 1399/08/07
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-