اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
۱۳۹۹/۱۰/۲۷
ادارات بازرسي دانشگاه هاي علوم پزشكي
  

رديف

نام مديريت / اداره بازرسي

آدرس

1

دانشگاه علوم پزشكي اراك

https://arakmu.ac.ir/bazresi

2

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

http://bazresi.mui.ac.ir

3

دانشگاه علوم پزشكي اهواز

http://bazrasi.ajums.ac.ir

4

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

http://bazrasi.bpums.ac.ir

5

دانشگاه علوم پزشكي تهران

http://bazresi.tums.ac.ir

6

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

https://bazrasi.tbzmed.ac.ir

7

دانشگاه علوم پزشكي جيرفت

http://bazresi.jmu.ac.ir/

8

دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

http://nkums.ac.ir/Category/49

9

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

http://bazresi.zaums.ac.ir

10

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

http://bazresi.sbmu.ac.ir

11

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

http://bazrasi.sums.ac.ir

12

دانشگاه علوم پزشكي كرمان

http://kmu.ac.ir/fa/bazrasi

13

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

http://inspection.kums.ac.ir

14

دانشگاه علوم پزشكي لرستان

http://shekaiat.lums.ac.ir

15

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

http://inspect.mums.ac.ir

16

دانشگاه علوم پزشكي همدان

http://bazrasi.umsha.ac.ir

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1398/08/19
تعداد بازدید: 1999
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal