مرکز بهداشت شهرستان کیار
۱۳۹۹/۶/۳۰
معرفی
 
واحد سلامت رواني ، اجتماعي و اعتياد
اهميت بهداشت روان جامعه :
در جهان شيوع در تمام عمر اختلالات رواني بيش از 25 درصد و شيوع اين اختلالات در هر مقطع زماني حدود 10 درصد در جمعيت بالغ تخمين زده مي شود . از هر 4 خانواده يك عضو مبتلا وجود دارد . در سال 2006 حدود 13 درصد از كل بار بيماريهاي به علت اختلالات رواني ارزيابي شده و اين ميزان تا سال 2020 به 16 درصد افزايش خواهد يافت .
در ايران شيوع تمام عمر اختلالات رواني در جميعت بالاي 15 سال كشور بيش از 20 درصد برآورد مي شود كه در اين ميان اختلالات خلقي و اضطراب بيشترين شيوع را دارد . همچنين اختلالات رواني مهمترين علت ناتواني را در كشور موجب مي شوند در زنان افسردگي درصدر بيماريها در ايجاد باركلي بيماريها قرار دارد ، در مردان اعتياد سومين علت بار بيماريها ، اختلالات افسردگي هشتمين و اختلالات پسيكوتيك نهمين علت بار بيماريها را تشكيل مي دهد . در كودكان نيز شيوع اختلالات رواني در هر مقطع زماني بيش از ده درصد برآورد مي شود .
اختلالات رواني و اعتياد با ايجاد هزينه هاي مستقيم ( بارمالي اقدامات تشخيصي ، درماني ، بازتواني و پيشگيري ) و هزينه هاي غيرمستقيم ( كاهش توان فردي ، كاهش نيروي مولد جامعه ، بارخانوادگي ) اثرات زيان باري بر جامعه مي گذارند . افزايش قابل ملاحظه استرسها ، حوادث ناگوار ناشي از زندگي شهر نشيني و مهاجرت ، ازدحام ، فقر ، تبعيض ، گسترش حاشيه نشيني ، كاهش حمايتهاي اجتماعي و بيكاري ، اعتياد ، شيوع 30 درصد همسرآزاري ، آمار 4 درصد هزار دختران فراري ، طلاق و وجود 60 هزار كودك شاغل و همين ميزان كودك خياباني از شواهد بارز اهميت و ضرورت توجه به نيازهاي بهداشت روان گروههاي خاص است .

اهداف :
اهداف برنامه سلامت روان در نظام مراقبت هاي بهداشتي اوليه عبارتند از :
1. پيشگيري از بيماريهاي رواني ، اجتماعي و اعتياد
2. شناسايي زودرس و فعال
3. كنترل ، درمان و پيگيري مناسب و مستمر
4. كاهش بار بيماريهاي ناشي از بيماريهاي رواني و اعتياد
5. افزايش آگاهي جامعه نسبت به مفاهيم سلامت روان
6. تغيير و اصلاح نگرش افراد جامعه نسبت به بيماريهاي رواني ، عصبي و اعتياد

فعاليتها و خدمات واحد سلامت رواني اجتماعي و اعتياد در راستاي اهداف فوق ، فعاليتها و خدمات بهداشت روان در سطح حوزه معاونت بهداشتي به قرار ذيل مي باشد .
1. برنامه ادغام بهداشت روان در شهر و روستا شامل شناسايي ، درمان و پيگيري اختلالات رواني از جمله بيماريهاي شديد رواني ( افسردگي ، اختلال دوقطبي ، اختلالات پسيكوتيك حاد ، اختلالات پسيكوتيك مزمن و ... ) بيماريهاي خفيف رواني ( اختلالات اضطرابي ، اختلالات خواب ، شبه جسمي اختلال تبديلي ، اختلالات ناشي از استرس ، سوگ و ... ) صرع ( تشنج ناشي از تب ،‌صرع بزرگ و صرع كوچك و ...) عقب ماندگي ذهني ( شديد ، متوسط ، خفيف و عميق )
2. برنامه ادغام پيشگيري از اعتياد در شهر و روستا شامل آموزش پيشگيري از اعتياد جهت اقشار مردم ، معتادان و خانواده ايشان ، دانش آموزان و معلمين ، جوانان و نوجوانان و ساير گروههاي خاص ، شناسايي ، درمان و ارجاع معتادان به مراكز و متخصصين ذيربط و ...
3. مداخلات لازم براي اورژانسهاي روانپزشكي
4. اقدامات پيشگيرانه شامل آموزش مهارتهاي زندگي ، مهارتهاي فرزند پروري و مسائل روانشناختي مرتبط با ازدواج
5. اجراي برنامه پيشگيري از خودكشي شامل آموزش پيشگيري ، شناسايي و جمع آوري آمار مربوطه ، مشاوره با افراد با خودكشي ناموفق ، بيماريابي در بين خانواده افراد با خودكشي موفق ، تشكيل پرونده درماني ، پيگيري و ارجاع
6. اجراي برنامه حمايتهاي رواني اجتماعي در بلايا شامل آموزش كاركنان ، گروههاي خاص و مردم ، تشكيل تيم هاي رواني اجتماعي در صورت بروز حادثه و بلاياي طبيعي
تاریخ به روز رسانی: 1395/02/18
تعداد بازدید: 2997
آدرس : شلمزار، بلوار شهدا ،شبكه بهداشت شهرستان كيار
كدپستي :8837153113        تلفن : 32624221 -038
دور نگار : 32622615 -038
تاریخ بروز رسانی 1399/06/30
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-