کمیته تحقیقات دانشجویی
۱۳۹۹/۷/۵
اساسنامه کمیته تحقیقات

بسمه تعالي

اساسنامه شوراي سياستگذاري تحقيقات دانشجويي علوم پزشكي كشور

(بازنگري شده در هفتم تيرماه 1391)

ماده 1- تعريف :
شوراي سياستگذاري تحقيقات دانشجويي شورايي است مشورتي و نظارتي كه معاونت تحقيقات و فن­آوري را در كمك به توسعه فرهنگ تحقيق و فن­آوري بين دانشجويان و ارتقاي كمي و كيفي فعاليت­هاي كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه­هاي علوم پزشكي كشور ياري مي­دهد.
ماده 2- ماموريت :
كمك به سياستگذاري به منظور ارتقا و توسعه پژوهشي و فن­آوري دانشجويان علوم پزشكي كشور در تمامي عرصه­ ها و با بهره­ گيري از تمامي ظرفيت­ها و تجربه­ هاي داخلي و خارجي
ماده 3- اهداف و شرح وظايف :
· كمك به سياستگذاري و جهت­ دهي تحقيقات دانشجويي علوم پزشكي كشور
· كمك به جهت ­دهي پايان ­نامه ­هاي دانشجويي علوم پزشكي كشور
· ارايه مشاوره به معاونت تحقيقات و فن­آوري در زمينه توسعه تحقيقات دانشجويي
· بررسي و اظهار نظر پيرامون پيشنهادات و پروژه­ هاي ملي مرتبط با توسعه تحقيقات دانشجويي
· شناسايي و معرفي ظرفيت­هاي موجود در داخل و خارج كشور براي توسعه تحقيقات دانشجويي
· كمك به تبيين و تعريف جايگاهي نظام ­مند، پويا و كارآمد براي كميته­ هاي تحقيقات دانشجويي در نظام سلامت
· كمك به ارزشيابي و پايش فعاليت­هاي كميته­ هاي تحقيقات دانشجويي و معرفي كميته برتر به جشنواره رازي
· برنامه ريزي و نظارت بر همايش و نشست هاي كميته­ هاي تحقيقات دانشجويي
· كمك به ايجاد بستري انگيزشي براي جذب حداكثري دانشجويان به كميته­ هاي تحقيقات و توسعه فرهنگ و محيطي مشوق براي تحقيقات دانشجويي
· برنامه ­ريزي و نظارت بر فعاليت شبكه ­هاي همكار
ماده 4- مشخصات و انتخاب اعضا:
الف- مشخصات اعضا:
· معاون تحقيقات و فن­آوري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي (رئيس)
· دبير كميته كشوري تحقيقات دانشجويي (دبير)
· سه نفر (از هر تيپ دانشگاهي يك نفر) از سرپرستان كميته­ هاي تحقيقات دانشجويي كه داراي شرايط ذيل باشند:
1. به طور منظم در نشستهاي كشوري دبيران و سرپرستان شركت كرده باشند(بيش از يك جلسه از غيبت نداشته باشند).
2. حداقل دو سال سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي بوده باشند.
تبصره1: 6 نفر سرپرست در مرحله اول انتخاب مي­شوند كه سه نفر آن­ها به عنوان عضو اصلي شوراي سياستگذاري و سه نفر به عنوان عضو علي­ البدل مي باشند.
· سه نفر (از هر تيپ دانشگاهي يك نفر) از دبيران كميته­ هاي تحقيقات دانشجويي كه داراي شرايط ذيل باشند:
1. حداقل دو سال عضو فعال كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه خود باشند.
2. حداقل يك سال تا اتمام دوران دانشجويي باقي مانده باشد.
3. حداقل 6 ماه از اتمام دوران دبيري او باقي مانده باشد.
· سه نفر از پيشكسوتان كميته ­هاي تحقيقات دانشجويي(دبير يا سرپرست) به پيشنهاد كميته كشوري تحقيقات دانشجويي
ب- انتخاب اعضا و صدور احكام:
· سرپرستان و دبيران هر تيپ مجاز هستند به سرپرستان و دبيران همان تيپ راي بدهند. دبير فقط مجاز است به دبير راي دهد و سرپرست نيز مي تواند فقط به سرپرست راي دهد.
· از هر دانشگاه فقط يك نفر سرپرست يا دبير مي تواند عضو شوراي سياستگذاري باشد.
· حكم عضويت دانشجويان در شوراي سياستگذاري يك ساله است. دانشجو مي­ بايست حتماً دبير دانشگاه باشد. اگر شرايط عضويت از بين برود از علي­ البدل استفاده مي­شود. در صورتي كه شرايط علي­ البدل نيز فراهم نباشد انتخابات صورت مي­گيرد.
· حكم عضويت سرپرست در شوراي سياستگذاري دو ساله است. سرپرست در اين مدت بايستي سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي باشد. اگر شرايط عضويت از بين برود، فرد علي­ البدل جايگزين مي­شود. در صورتي كه شرايط علي­البدل نيز فراهم نباشد انتخابات صورت مي­گيرد.
· حكم عضويت پيشكسوتان در شوراي سياستگذاري دو ساله است.
· احكام اعضا توسط معاون تحقيقات و فن­آوري وزارت بهداشت صادر خواهد شد.
· ارائه نامه موافقت از معاونت تحقيقات و فن­آوري دانشگاه مذكور جهت صدور احكام دبيران و سرپرستان الزامي است.
· تاريخ صدور احكام مردادماه مي­باشد.
تبصره2: در هر زماني كه مشخص شود منتخبين شرايط ذكر شده را ندارند حكم آنها لغو مي­شود.
اين دستورالعمل در 4 ماده و 2 تبصره در تاريخ 7/4/91 با ذكر صلوات بر محمد و آل محمد مورد تصويب اعضاي شوراي سياستگذاري كميته هاي تحقيقات دانشجويي علوم پزشكي كشور قرار گرفت.

 

تاریخ به روز رسانی: 1399/04/11
تعداد بازدید: 6815
آدرس: شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كد پستي: 8815713471   تلفن: 33349508-038
دور نگار:            -038
 src@skums.ac.ir 
تاریخ بروز رسانی 1399/07/05
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-