دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۷/۹
معرفی
 اعضاء کمیته مطالعات و تحقیقات سلامت زنان
مسئول کمیته : خانم دکتر الهام زارعان
دیبرکمیته : خانم محبوبه محمدپور
اعضاء :
خانم ها: دکتر معصومه معزی، دکتر میترا سعادت،  دکتر پوران خلفیان، دکتر شیدا شبانیان، دکتر تینا جعفری، دکتر شهرزاد حبیبی،دکتر پروانه فتاحی،استاد کبری نوریان،دکترزهرا ایازی، دکتر الهام طاهری، دکتر شهلا طاهری، دکتر فرشته آئین،استاد فاطمه دریس، دکتر الهام سقایی،استاد اکرم کرمی، دکتر زهرا لری      
 
اهداف و برنامه ها :
هدف کلی :
طراحی و اجرای پژوهشهای کاربردی در راستای تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت زنان
اهداف اختصاصی :
1- نیاز سنجی و اولویت بندی پژوهش های سلامت زنان در حیطه های مختلف
2- تقویت جایگاه پژوهش و تسهیل انجام پژوهش های مرتبط با سلامت زنان
3- ایجاد نظام هدفمند در انجام پژوهش های سلامت زنان
4- توانمندسازی محققین در امر پژوهشهای حوزه سلامت زنان
5- برقراری ارتباطات درون و برون بخشی و همکاری با سایر بخش ها و مراکز مرتبط
6- ارزشیابی دوره ای عملکرد کمیته

استراتژی ها :
1- نیازسنجی و اولویت بندی پژوهش های سلامت در حوزه های مختلف
1-1- تعیین نیازهای پژوهش براساس نیاز سنجی از اعضای هیئت علمی گروههای مرتبط با سلامت زنان
1-2- تعیین نیازهای پژوهش براساس نیاز سنجی اطلاعات کسب شده ازمنابع حوزه های مختلف دانشگاه و نیازهایHSR
1-3- تعیین نیازهای پژوهشی براساس نیاز سنجی جامعه
1-4- بررسی پیشینه تحقیقات قبلی مرتبط با سلامت زنان انجام شده در دانشگاه و بهره مندی از نتایج آنها
1-5- تعیین واعلام اولویت های پژوهش سلامت زنان استان بر اساس اطلاعات حاصله در راستای سیاستهای وزارت متبوع

2- تقویت جایگاه پژوهش و تسهیل انجام پژوهش های مرتبط با سلامت زنان
2-1- اعلام اولویتهای پژوهشی
2-2- حمایت مالی و معنوی از پژوهشگران علاقمند حوزه سلامت زنان
2-3- تعیین و معرفی پژوهشگران برتر حوزه سلامت زنان و قدردانی از آنان
2-4 حمایت فنی و پشتیبانی از تالیفات و انتشارات مرتبط با سلامت زنان

3- ایجاد نظام هدفمند در انجام پژوهش های سلامت زنان
3-1- تصویب طرح ها براساس اولویت های سلامت زنان
3-2-ایجاد بانک اطلاعاتی و جمع آوری و جمع بندی نتایج پژوهش ها
3-3- حمایت و ایجاد تمهیدات لازم وارائه راهکارهایی بمنظور اجرای نتایج حاصل از طرح های پژوهشی
3-4- برقراری ارتباط بین طرح های پایه ،بالینی و حوزه های مختلف مرتبط با سلامت زنان

4- توانمندسازی محققین در امر پژوهشهای حوزه سلامت زنان
4-1- استفاده از کارگاههای آموزشی روش تحقیق
4-2- تدارک شرایط مناسب برای استفاده محققین از منابع علمی و کتابخانه های داخل کشور
4-3- تامین و تدارک کتب و نرم افزارهای مورد نیاز
4-4- ارائه مقالات مرتبط با سلامت زنان ودر حوزه تخصصی اعضاء در هر جلسه توسط اعضای کمیته

5- برقراری ارتباطات درون و برون بخشی و همکاری با سایر بخش ها و مراکز مرتبط
5-1- جلب حمایت در زمینه برقراری ارتباط وهماهنگی های بین بخشی
5-2- اطلاع رسانی و معرفی کمیته و فعالیتهای آن به بخش های درون و برون دانشگاهی مرتبط با سلامت زنان
5-3- تلاش در جهت انعقاد طرح های مشترک و جلب حمایت های بخشهای مرتبط خارج دانشگاهی
5-4- ایجاد هماهنگی و برقراری ارتباط فعال با سایرمراکز تحقیقات مرتبط سلامت زنان

6- ارزشیابی دوره ای عملکرد مرکز
6-1- تعیین شاخص های ارزشیابی عملکرد بر اساس برنامه مدون کمیته
6-2- اجرای ارزشیابی عملکرد هر 6 ماه یک بار واعلام نتایج به معاونت پژوهشی دانشگاه
6-3- تشکیل منظم جلسات شورا جهت بررسی گزارش طرح ها
شاخص ها:
1- تعداد جلسات برگزار شده
2- تعداد طرح های مصوب شده بر اساس اولویت
3- تعداد مقالات ارائه شده ناشی از طرح ها
4- تعداد مقالات حوزه سلامت زنان ارائه شده توسط اعضای گروه
5- تعداد کارگاههای برگزار شده
7- تعداد طرح های مشترک با بخش های برون دانشگاهی
8- آماده شدن Web Page کمیته ،پمفلت،پوستر ،تعداد بازدید کنندگان ،به روز بودن اطلاعات وب
9- تعداد پایان نامه های دانشجویی مرتبط
10- مدون بودن اولویت های کمیته و اطلاع رسانی آن به ذینفعان
11- بانک اطلاعاتی ایجاد شده
12- تعداد تالیفات و کتب مرتبط
تاریخ به روز رسانی:
1399/07/02
تعداد بازدید:
8848
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33342414 -038
vcrt@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/07/09
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-