مرکز بهداشت شهرستان بروجن
۱۳۹۹/۱۱/۶
بخش آمار

1- آمار جمعیتی شهرستان در ابتدای هرسال به تفکیک جمعیت شهری وروستائی برحسب جنس وگروههای سنی , از سطح خانه های بهداشت ومراکز شهری جمع آوری وکنترل وبصورت جدول اطلاعات جمعیتی شهرستان تهیه وبه واحدهای ستادی واستان ارسال می گردد
2- جمع آوری زیج از سطح خانه های بهداشت و مراکز شهری وکنترل اطلاعات آنها
3- ثبت اطلاعات زیج حیاتی در نرم افزار IHNS وارسال دیسکت پشتیبان آن به استان
4- تهیه شاخصهای زیج حیاتی به تفکیک مراکزدرمانی وکل شهرستان
5- آمارهای بهداشتی ودرمانی به صورت روتین وبصورت ماهیانه یا فصلی جمع آوری شده وپس از بررسی ورفع نقص اطلاعات جهت اقدامات بعدی به سطوح بالاتر ارسال می گردد.
6- جمع آوری وارسال آمار واطلاعات بیمه روستائی
7- ارائه آمار مورد نیاز به واحدهای درون بخشی و برون بخشی
8- همکاری با دیگر واحدهای ستادی درجهت اجرای برنامه های آمار
9- آموزش نیروهای جدید درخصوص برنامه های آماری
10- استخراج شاخصهای آماری سه ماهه , شش ماهه ویکساله شهرستان وتجزیه وتحلیل شاخصهای آماری با همکاری واحدهای مرتبط
11- طراحی فرمهای آماری
12- ارسال پس خوراندهای لازم به مراکز تحت پوشش
13- برآورد و پیگیری چاپ فرمهای آماری وتوزیع آن بین خانه های بهداشت ومراکر بهداشتی درمانی
14- دریافت دفترچه گواهی فوت استاندارد از مرکز بهداشت استان وتوزیع آن دربیمارستان , پزشک قانونی ومراکز روستائی
15- تهیه نمودار از آمار وشاخصهای بهداشتی
16- تشکیل جلسات کمیته آمار با همکاری مسئولین ستادی
تاریخ به روز رسانی: 1391/07/10
تعداد بازدید: 3337
آدرس : بروجن ،ابتداي جاده سياسرد ،شبكه بهداشت شهرستان بروجن
كدپستي : 8871683517                 تلفن :34259000-038
دور نگار :  34245617-038
تاریخ بروز رسانی 1399/11/06
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal