مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
۱۳۹۹/۸/۶
اعضاي شوراي پژوهشي
اعضاي شوراي پژوهشي مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثربر سلامت عبارتند از:

نام و نام خانوادگي

رتبه علمي

رشته

دكتر مسعود لطفي زاده

دانشيار

بهداشت جامعه: سرپرست مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت 

دكتر رضا ايماني

دانشيار

بيماري هاي عفوني

دكتر مسعود اميري

استاديار

اپيدميولوژي

دكتر محسن اربابي

دانشيار

مهندسي بهداشت محيط

دكتر سليمان خيري

دانشيار

آمار زيستي

دكتر ليلي ربيعي

استاديار

آموزش بهداشت

دكتر محمود اخلاقي

دانشيار

بيهوشي

دكتر محمود مباشري             

دانشيار

اپيدميولوژي

دكترسيد كمال صولتي            

دانشيار

روانشناسي باليني

دكتر علي حسن پور دهكردي   

دانشيار

پرستاري

دكتر عبدالمجيد فدائي             

دانشيار

مهندسي بهداشت محيط 

دكتر فروزان گنجي

دانشيار

پزشكي اجتماعي

دكتر فريبا فتح اللهي  

استاديار

پزشكي اجتماعي

دكتر مهربان صادقي             

دانشيار

مهندسي بهداشت محيط : رئيس دانشكده بهداشت

دكتر رضا مسعودي              

استاديار

داخلي جراحي: رئيس دانشكده پرستاري شهركرد

دكتر شهرام اعتمادي فر         

استاديار

دكتراي تخصصي پرستاري

دكتر مرتضي سدهي             

دانشيار

آمار زيستي

دكتر ابوالفضل خوشدل          

دانشيار

كودكان

دكتر علي مومني                 

دانشيار

بيماريهاي كليوي

دكتر عباس خدابخشي           

دانشيار

بهداشت محيط

دكتر حوري وش قادري      

استاديار

روانپزشكي

دكتر نعمت الله عباسي     

رئيس دبيرخانه سياست گذاري سلامت

مديريت خدمات بهداشتي

دكتر تينا جعفري

استاديار دكتراي تخصصي علوم تغذيه
دكتر معصومه معزي دانشيار پزشكي اجتماعي
 دكتر هادي رئيسي استاديار آمار زيستي
 دكتر عبدالله محمديان استاديار اپيدميولوژي
 دكتر الهه توسلي استاديار آموزش بهداشت
 
تاریخ به روز رسانی: 1399/03/11
تعداد بازدید: 11237
آدرس : شهركرد، رحمتيه، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، ساختمان معاونت فرهنگي دانشجويي، طبقه همكف، مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت   
تلفن:33332381-038            6-33335254
تاریخ بروز رسانی 1399/08/06
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-