بیمارستان آیت اله کاشانی
۱۴۰۰/۸/۵
چك ليست توانمندي
سوالات آموزشي
 
 رديف         عنوان           
 سال  مشاهده و دانلود
 1  چك ليست توانمندي سوپروايزرين باليني
 1397 دانلود
 2  چك ليست توانمندي سرپرستاران بخشها
 1397  دانلود
3
  چك ليست ارزيابي مهارتهاي  تخصصي CSR
1397
مشاهده
4
  چك ليست ارزيابي مهارتهاي  تخصصي ENT
1397
مشاهده
5
  چك ليست ارزيابي مهارتهاي  تخصصي ICU
1397
مشاهده
6
  چك ليست ارزيابي مهارتهاي  تخصصي ارتوپدي
1397
مشاهده
7
  چك ليست ارزيابي مهارتهاي  تخصصي ارولوژي
1397
مشاهده
8
  چك ليست ارزيابي مهارتهاي  تخصصي آزمايشگاه و بانك خون
1397
مشاهده
9
  چك ليست ارزيابي مهارتهاي  تخصصي اعصاب
1397
مشاهده
10
  چك ليست ارزيابي مهارتهاي  تخصصي انكولوژي
1397
مشاهده
11
  چك ليست ارزيابي مهارتهاي  تخصصي اورژانس
1397
مشاهده
12
  چك ليست ارزيابي مهارتهاي  تخصصي جراحي
1397
13
  چك ليست ارزيابي مهارتهاي  تخصصي چشم
1397
14
  چك ليست ارزيابي مهارتهاي  تخصصي داخلي
1397
15
  چك ليست ارزيابي مهارتهاي  تخصصي ريكاوري
1397
16
  چك ليست ارزيابي مهارتهاي  تخصصي سوختگي
1397
17
  چك ليست ارزيابي مهارتهاي  تخصصي نروسرجري
1397
مشاهده
18
  چك ليست ارزيابي مهارتهاي  تخصصي هوشبري
1397
مشاهده
19
  چك ليست ارزيابي مهارتهاي  تخصصي ‍ اتاق عمل
1397
مشاهده
20
  چك ليست ارزيابي مهارتهاي تخصصي  پذيرش اتاق عمل
1397
مشاهده
21
  چك ليست ارزيابي مهارتهاي تخصصي CCU
1397
مشاهده
22
  چك ليست ارزيابي مهارتهاي تخصصي راديولوژي (1)
1397
مشاهده

تاریخ به روز رسانی:
1397/06/14
تعداد بازدید:
5789
آدرس : شهركرد ،خيابان پرستار ، بيمارستان آيت الله كاشاني
كدپستي : 8816758915   تلفن : 41-32264825 -038
دور نگار :  32228600 -038
پست الكترونيك بيمارستان :Kashani@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1400/08/04
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal