بیمارستان آیت اله کاشانی
۱۴۰۱/۷/۲
مددكاري
معرفي واحد

امروزه نظام خدمات بهداشتي و درماني براي بسياري از مردم اين كشور علاوه بر هزينه هاي سنگين ، بسيار طاقت فرسا گيج كننده است.

بيماري ها و زخم هاي وخيم گاهي اوقات حتي براي ويران كردن و تخريب بعضي بيماران براي ساليان سال كافي است.

مددكاراجتماعي فردي است كه در حوزه بهداشت و درمان بالا بردن كاركرد اجتماعي افراد و گروه هاست. پزشك درمان مي كند و مددكار در برنامه پيشگيري ، درمان و پيگيري بعدي بيماري مشاركت دارد .  

مددكاري اجتماعي در بيمارستان به عنوان يك حوزه مهم فعاليت مددكاران اجتماعي از ابتداي قرن بيستم مورد قتوجه ار گرفته و وظايف متعددي براي مددكاران اجتماعي در بيمارستان ها برشمرده شده است.

مددكاري اجتماعي محصول دوران صنعتي شدن است . در دوره اي كه صنعتي شدن ، روزگار جديدي براي مردم رقم مي زد ، مجموعه نيازهـاي جديد زمينه ساز ظهور افرادي شد كه در كمك كردن به شيوه اي صحيح و علمي تخصص داشتند كه ضمن توانايي كار با عواطف و روان مردم ، مي كوشد جوامع و نهادها را تقويت و توانمند كند.

 تعريف مددكاري:

 مددكاري اجتماعي عبارت است از مجموعه اي متشكل از تدابير و مشاوره و فعاليت حرفه اي است كه در قالب نهادها ، سازمان ها و مؤسسات رفاهي توانبخشي ، اجتماعي ، فرهنگي و تربيتي عرضه مي شود تا با ايجاد تغيير و دگرگوني مناسب در شرايط مادي – معنوي افراد و اقشار جامعه زمينه بهزيستي رشد و تعالي آنها را فراهم آورد.

 مددكاري اجتماعي مي توانند خدمات خود را در سه زمينه زير با بهره گيري از فعاليت هاي حرفه اي تخصصي به جامعه عرضه نمايند:

مددكاري فردي: ارائه خدمات حرفه اي به افراد و خانواده تا روابط اجتماعي سالمتر و مؤثرتر ي را دارا شده و قادر شوند با بهره گيري از استعدادها توانمندي ها ، امكانات دروني و بيروني خود و جامعه به حداكثر رشد مادي و تعالي معنوي و رضايتمندي حاصل از آن دست يافته و به صورت مستقل و خودكفا و با كارايي بيشتر به زندگي خويش ادامه دهند.

 مددكاري جامعه اي: توسعه و تعميم خدمات مددكاري اجتماعي در جوامع مختلف به منظور تأمين نيازهاي اجتماعي فرهنگي رفاهي از طريق بسيج نيروها و جلب مشاركت هاي عمومي و بهره گيري از استعدادها و نيروهاي موجود جامعه

 مددكاري گروهي : ارائه خدمات مددكاري گروهي به افراد به منظور رشد استعدادها ظرفيت ها و قابليت ها با بهره گيري از روابط و فعل و انفعالات گروهي است تا اعضاء قادر شوند بر مسائل و مشكلات خود فائق آمده به نحو مطلوب تري از عهده وظايف و مسئوليت هاي فردي و اجتماعي برآيند.

اهداف مددكاري

*       افزايش توان حل مسائل، سازگاري و افزايش توانائي هاي رشد افراد
*       آموزش و تقويت اقدامات موثر و انساني نظام هايي كه خدمات و فرصت هاي لازم را برايشان تعيين مي كنند.
*       نظم دهي مردم در خصوص نظام هاي كه منابع، خدمات و فرصت هاي لازم را برايشان تعيين مي كنند.
 
شيوه هاي مددكاري اجتماعي
*       مددكاري اجتماعي فردي
*       مددكاري اجتماعي گروهي
*       مددكاري اجتماعي جامعه اي

نقش مددكار اجتماعي
*   نقش آموزش دهنده :بيمار و خانواده وي را در خصوص ماهيت بيماري و پيامدهاي آن آگاه مي كند. مددكار خانواده بيمار را به سمتي هدايت مي كند كه بتواند بيماري را به عنوان يك پديده چالش برانگيز و قابل سازگاري تلقي كند ، نه به عنوان فاجعه غم انگيز.
*   نقش حامي و مدافع :هدف مددكار ايجاد تغيير در شرايط موجود است . تلاش مي كند كه سيستم هاي اجتماعي را نسبت به نيازهاي بيماران حساس نمايد تا تغييرات لازم به نفع بيماران انجام گردد.
*   نقش تسهيل كننده : مددكار اجتماعي با شناخت سيستم ها و منابع در جامعه همكاري بين تخصصها را گسترش مي دهد و براي ايجاد و استمرار يك فضاي درماني مناسب تلاش مي كند.

نقش رابط

بيماران نيازمند

*       بررسي شرايط درماني بيمار و مصاحبه با بيمار و خانواده ، مساعدت مورد نياز ، ارجاع به نهادهاي حمايتي مربوطه

بيماران بي خانمان

اخذ دفترچه بيمه ، مشاوره و راهنمايي براي پرهيز از رفتارهاي پرخطر، ارجاع به باشگاه مثبت

موارد همسر آزاري

مصاحبه با بيمار ، دريافت شرح حال وضعيت خانواده و فرد آزاردهنده ، سابقه آزار ،نوع آزار ، تماس با اورژانس اجتماعي متناسب با شرايط بيمار ، مساعدت در هزينه درزماني در صورت لزوم

بيماران دچار سانحه حين كار

اطلاع رساني به خانواده جهت همراهي بيمار ، راهنمايي بيمار و همراهان در زمينه نحوه استفاده از بيمه بيكاري ( محل صانحه ) تماس با كارفرما و تشريح وضعيت درماني ، ارجاع كارفرما و كارگر به مراكز ذي ربط جهت پيگيري مطالبات.

ايجاد هماهنگي با واحدهاي مرتبط

از جمله بيمه تأمين اجتماعي و خدمات اجتماعي ، ترخيص كار ،....

بيماران مجهول الهويه

گزارش به سرپرست واحد ، گزارش به نيروي انتظامي و پزشكي قانوني جهت تشخيص هويت ، گزارش به واحدهاي حقوقي و خدمات بيمارستان

بيماران دچار ضرب و شتم

راهنمايي جهت اخذ نامه ضارب از كلانتري و استفاده از بيمه ، راهنمايي در خصوص نحوه پيگيري شكايات از ضارب پس از درمان

 
اتباع( قانوني و غيرقانوني )

تنظيم مدارك جهت استفاده از اعتبارات مالي كميسارياي عالي امور پناهندگان سازمان ملل و پيگيري دريافت وجه ، راهنمايي در زمينه نحوه شرايط درمان و ارجاع به مراكز خيريه

بيماران ارجاعي از طرف سازمان زندان ها

راهنمايي مأمور همراه جهت اخذ دفترچه بيمه ،تماس با نماينده وقت زندان در مورد پرداخت و همراهي بيمار.

موارد خودكشي

معمولا خانواده خودكشي فرد را انمار مي كند ، شناسايي و مشاوره فرد و خانواده جهت پذيرش امر و رفع علل زمينه اي تا حد امكان ، ارجاع به اورژانس اجتماعي وابسته به سازمان بهزيستي محدوده زندگي خود در صورت لزوم

بيماران ارجاعي از كلانتري ها

تماس كلانتري و درخواست فرم ضارب از كلانتري ، تماس با خانواده و اطلاع ،رساني جهت همراهي بيمار ، پيگيري بيمه بيمار

بيماران فاقد بيمه درماني

شناسايي مراكز خدمات بيمه دفاتر پيشخوان دولت در محدوده مركز ، راهنمايي بيماران فاقد بيمه جهت ثبت نام بيمه و ارجاع به دفاتر پيشخوان .

انجام امورات مربوط به ثبت نام بيمه سلامت براي بيماران فاقدهمراه و مجهول الهويه

بيماران خاص (دياليزي ، هموفيلي ، تالاسمي و ام اس) و صعب العلاج ( سرطاني )
مشاوره چگونگي مساعدت مركز به اين بيماران ، و معرفي و ارجاع به مرانجمن هاي مربوطه در صورت نياز معرفي به غذا و دارو جهت استفاده از تخفيف داروهاي گران قيمت.

بيماران تحت پوشش سازمان هاي حمايتي

بررسي وضعيت حمايتي بيماران ، هماهنگي با نماينده هاي سازمان هاي حمايتي

بيماران تصادفي

شناسايي مصدومين سانحه ترافيكي كه فاقد مدارك لازم ( كروكي ) مي باشند و ارجاع خانواده به كلانتري محل وقوع حادثه جهت تكميل مدارك مورد نياز

اعتماد سازي در جذب مشاركتهاي مردمي در حوزه درمان

  •     ايجاد انگيزه ( تشويق و ترغيب خيرين سلامت )
  •     هماهنگي هاي لازم جهت ويزيت و اقدامات درماني خيرين و بستگان ايشان و بيماران معرفي شده از جانب ايشان
  •     مستندسازي پرونده هاي مشاركت هاي مردمي .

يكي از مهم ترين بخش هاي بيمارستان كه عملكرد آن تاثير فراواني بر عملكرد ساير بخش هاي بيمارستان و رضايت بيماران دارد بخش اورژانس است.

•         حساسيت بخش اورژانس به دليل تركيب دو فاكتور مهم فوريت و ازدحام است.

•    آنچه در حال حاضر در بخش هاي اورژانس بيمارستانهاي كشور مورد توجه قرار مي گيرد انجام اقدامات در جهت رفع مشكلات و آسيبهاي فيزيكي است و بعد رواني- اجتماعي بيماري ناديده گرفته شده است.

ون ورمر(2010) به موضوعي فراتر اشاره مي كند و معتقد است مددكاران اجتماعي در بخش اورژانس مي توانند استرس در كاركنان پزشكي را با:

مراقبت از نيازهاي رواني- اجتماعي بيمار

ü      آماده سازي رواني آنها براي درمان مشكل پيچيده پزشكي

ü      اطمينان آنها از برقراري تماس با اعضاي خانواده،كاهش دهند

ü      او اشاره مي كند اين اجازه مي دهد تا كاركنان پزشكي به تمركز بهتر در درمان اورژانس پزشكي بپردازند.

شاخصهاي جسمي و رواني خشونت خانگي

ü     سابقه آسيبهاي مكرر شامل استفاده مكرر از خدمات اورژانس، اغلب زمان شب

ü     توضيح صدماتي كه با شواهد جسمي همخواني ندارد

ü     تأخير بين رخ دادن صدمه و درخواست كمك پزشكي

ü     وجود صدماتي در قسمتهاي مختلف بدن، خصوصاً مناطقي كه به طور معمول به وسيله حادثه آسيب نمي بيند

ü     كبودي اثر انگشت روي بازوها، گردن، يا سينه ها، يا كبودي خفگي روي گردن

ü     صدمات دست يا ميانه هاي بازو كه مي تواند صدمات ناشي از دفاع باشد

ü     استفاده نامرتب از نسخه هاي پزشكي يا درخواستهاي مكرر براي نسخه هاي پزشكي    

مخصوصاً آرامبخش ها، ضد افسردگي ها يا مسكن ها

مراجعه منظم مددكاران اجتماعي بر بالين بيماران و ارزيابي وضعيت رواني اجتماعي بيماران نه تنها اطلاعات مفيد و ارزشمندي را براي اشتراك با ساير حرفه ها و تسهيل روند درمان بيماران فراهم مي كند بلكه از لحاظ اقتصادي نيز نتايج مورد توجهي براي بيمارستان به همراه دارد. بدين ترتيب كه زماني كه در جريان راند، موانع ترخيص از طريق عوامل پيش بيني كننده توسط مددكار اجتماعي شناسايي و مديريت شوند, مدت زمان اقامت و اشغال تخت كاهش مي يابد كه اين امر به شكل غير مستقيم تأثير زيادي در كاهش هزينه هاي بيمارستاني دارد.

نحوه پرسيدن سوالات بايد متناسب با سن، جنس، زبان، سطح تحصيلات، شرايط رواني و ساير ويژگي هايي باشد كه مي تواند بر ارتباط موثر تاثيرگذار باشد. بنابراين از تكنيك هاي ارتباط موثر استفاده كنيد. بخش اول ارتباط را ارتباط غير كلامي تشكيل مي دهد. حالت چهره، تماس چشمي، وضعيت بدني، حالت دست و انگشتان، فاصله شخصي، تن صدا، سرعت تكلم و مواردي از اين قبيل اجزا ارتباط غيركلامي را تشكيل مي دهد. برخي رفتار هاي غير كلامي مناسب در ارتباط شامل اين موارد است: حفظ تماس چشمي، تكان دادن سر، لبخند و نشان دادن علاقه، متمايل شدن به سمت گوينده، استفاده از تن صداي متناسب با پيام.. مثلا برخي كليشه هاي اطمينان بخش، پند دادن، تحقير كردن، انتقاد كردن، دفاع كردن، شرمسار كردن مي تواند مانع برقراري ارتباط حرفه اي شود

عدم رعايت حقوق بيمار مي تواند موجب به مخاطره افتادن سلامتي، جان و امنيت بيماران و همچنين تضعيف رابطه بين پزشكان و بيماران گردد كه در نهايت منجر به كاهش اثربخشي خدمات براي بيماران مي شود.

عدم رضايت بيمار و بي توجهي به نظرات او بهبودي بيمار و اخذ نتيجه مطلوب درماني را خدشه دار مي كند. رعايت حقوق بيماران، آگاه نمودن و سهيم كردن آنها در تصميم گيري، بهبودي آنها را تسريع مي نمايد و دوران بستري بودن در بيمارستان را كاهش مي دهد و در مجموع رضايت بيمار، كادر درماني و بيمارستان را به دنبال دارد. عدم رعايت حقوق بيماران موجب پيامدهاي نامطلوب مي شود، از جمله اينكه بي اعتمادي نسبت به كادردرماني، عدم رضايت بيماران، اعتراض به مراجع قانوني و كاهش كيفيت مراقبت را در به دنبال خواهد داشت.

يكي از نقش هاي مددكار اجتماعي بيمارستاني حمايت يابي و ايجاد ارتباط ميان بيمار، خانواده، بيمارستان و اجتماع است. كمك به بيمار براي درك و تطابق با فرايندهاي بيمارستاني، تفسير و توضيح برنامه هاي پزشكي، تسهيل شرايط براي ابراز هيجان، كمك به خانواده از طريق برنامه ريزي مالي از ديگر وظايف مددكاران اجتماعي به عنوان يكي از اعضاي تيم درمان مي باشند. تسهيل ارتباط ميان بيمار، خانواده وي و متخصصان مراقبت سلامت مرتبط كليد اصلي برنامه درماني مددكاري اجتماعي است

 
پژوهشي در سال 2013 انجام شد، نظرات سه گروه مراقبت (پزشكان، پرستاران، و مددكاران اجتماعي) در مورد نقش دادن يك خبر مرگ در يك اورژانس بررسي شد. پزشكان داراي امتياز بالاتري از ساير گروه ها در خصوص مسئوليت دادن خبر بد و محتويات اطلاعاتي كه مي دهند، بودند.{مسئوليت دادن خبر ناگوار پزشكي به طور سنتي بر عهده پزشك است.} مددكاران اجتماعي در مورد حمايت رواني خانواده ها مشخصاً داراي امتياز بالاتري از پزشكان و پرستاران بودند.

اصول عمومي مداخله در بحران :

*       بهتر است جلسه را در مكاني كه حريم خصوصي بيمار و يا خانواده اش حفظ مي شود، برگزار كنيد.

*       يك يا دو نفر از اعضاي خانواده بيمار را براي حضور در جلسه انتخاب كند.

*   آرامش خود را حفظ كنيد، لازم است بنشينيد و به اين نكته توجه داشته باشيد كه استرس شما به سرعت به بيمار و خانواده وي منتقل مي شود. و مي تواند تنش را در فرايند مداخله در بحران افزايش دهد.

*   در طول برگزاري جلسه مداخله در بحران لازم است اعضاي تيم تماس چشمي خود را با بيمار و يا خانواده وي حفظ كنند.

*       اميد همواره بايد با توجه به واقعيت هاي موجود زنده نگاه داشته شود.

*       لازم است حتما با آنها همدلي كنيد.

ارجاع حرفه اي( درون و برون سازماني):

*   منظور اقداماتي است كه توسط مددكار اجتماعي براي دستيابي بيمار و خانواده وي به منابع مورد نيازشان در داخل و يا خارج از بيمارستان انجام مي گيرد.

*        اين اقدامات شامل:

ü      شناسايي منابع

ü     معرفي بيمار و يا خانواده وي به منبع

ü      انجام هماهنگي با سازمان ها و اشخاص ارائه دهنده خدمات

ü      پيگيري جهت حصول اطمينان از دريافت خدمات مورد نياز

 

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/07/14
تعداد بازدید:
2677
امتیازدهی
میانگین امتیازها:4 تعداد کل امتیازها:4
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد ،خيابان پرستار ، بيمارستان آيت الله كاشاني
كدپستي : 8816758915   تلفن : 41-32264825 -038
دور نگار :  32228600 -038
پست الكترونيك بيمارستان :Kashani@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1401/07/02
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal