مرکز  تحقیقات سلولی و مولکولی
۱۳۹۹/۹/۹
تاريخچه مركز تحقيقات سلولي و مولكولي
 
تاريخچه :
تاريخ اخذ موافقت اصولي: 22/6/1384 
تاريخ ابلاغ موافقت اصولي با امضاي مقام عالي وزارت به دانشگاه: 30/11/ 1384 
تاريخ اعلام موافقت قطعي از طرف وزارت متبوع: 6 / 8 / 1386
 
 
 
 اساسنامه : 
به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتي درماني و به موجب اين اساسنامه مركز تحقيقات 
كه در اين اساسنامه مركز تحقيقات ناميده مي شود . براي تامين اهداف زير مورد موافقت اصولي قرار گرفت.
 
اهداف:
1- توسعه و بكارگيري دانش بشري در زمينه علم
2-انجام پژوهشهاي بنيادي اپيدميولوژيك و باليني در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني 
كشور به منظور جوابگويي به نيازهاي جامعه اسلامي
3- جمع آوري ، تنظيم و طبقه بندي اسناد ، مقالات و مدارك مربوطه و انتشار آنها
4- تربيت نيروي انساني محقق در زمينه
5- ترغيب ، تشويق و بكارگيري محققين
6- كوشش در جلب توجه و همكاري مراكز تحقيقاتي و اجرائي مربوطه در داخل كشور
7- همكاري علمي با مراكز تحقيقاتي و آموزشي ساير كشورها و سازمانهاي بين المللي با رعايت قوانين و مقررات دولت جمهوري اسلامي ايران
اركان مركز عبارتند از :
الف : شورايعالي
ب : رئيس مركز
اعضاء شورايعالي مركز عبارتند از : 
1- رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
2- معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
3- معاون امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
4- رئيس مركز
5- سه نفر از اعضاء هيات علمي با پيشنهاد رئيس مركز و تاييد رئيس دانشگاه
 
وظايف شورايعالي مركز بشرح زير مي باشد: 
1- تصويب خط مشي پژوهشي مركز
2- تصويب طرحهاي همكاري با ساير دانشگاهها و موسسات آموزشي پژوهشي داخل و خارج كشور و سازمانهاي بين المللي مطابق مقررات و ضوابط مربوطه
3- بررسي و تصويب گزارش سالانه فعاليتهاي مركز
4- بررسي وتصويب بودجه سالانه مركز در محدوده امتيازات تخصيصي و با رعايت ضوابط قانوني 
5- تصويب دستورالعمل هاي مربوط به امور داخلي شورايعالي و دستورالعملهاي اجرائي مركز تحقيقات
6- پيشنهاد سازمان و تشكيلات مركز
تبصره : مصوبات شورايعالي مركز بر اساس سياستها و خط مش ها و هماهنگي با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.
- رئيس مركز به پيشنهاد شورايعالي مركز و حكم رئيس دانشگاه علوم پزشكي هر چهار سال يكبار منصوب ميگردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.
 
وظايف رئيس مركز:
رئيس مركز بالاترين مقام اجرائي مركز است و در حدود ضوابط قانوني و مصوبات شورايعالي وظايف و امور محوله اقدام مي نمايد.
- اعضاء مركز: مركز داراي دو نوع عضو بشرح زير است :
الف) اعضاء پيوسته : كه اعضاء هيات علمي و كارشناسان تمام وقت مركز هستند.
ب) اعضاء وابسته : كه اعضاء هيات علمي ساير گروههاي دانشگاه علوم پزشكي و يا ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي هستند.
ماده 9- منابع مالي مركز:
الف) درآمدهاي حاصله از خدمات مركز طبق ضوابط قانوني
ب) كمك و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي
ج) اعتبارات دولتي در صورت تخصيص
با توجه به مصوبه مورخ شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي ، اين اساسنامه در 9 ماده و يك تبصره به تصويب رسيد.
بديهي است در صورتيكه طبق ضوابط دستورالعمل اجرايي نحوه اخذ مجوز تاسيس مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي (دولتي - غير دولتي) و نحوه ارزشيابي آنها مصوب 81/2/20 شوراي گسترش دانشگاهها ، مركز مذكور در مهلت پيش بيني شده ، موفق به اخذ موافقت نهايي نگرديد. اين اساسنامه بلااثر خواهد شد).
 

 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1399/02/24
تعداد بازدید: 274
آدرس : شهركرد ،رحمتيه ، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، مركز تحقيقات سلولي و مولكولي
پست الكترونيك: cellmolecularskums@gmail.com        
كدپستي:8813833435 تلفن:33331471-038
دور نگار:
33330709-038
تاریخ بروز رسانی 1399/09/09
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal