واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان هاجر
۱۳۹۹/۹/۱۰
آدرس دهي صحيح به مقالات(Affiliation) و Acknowledgement
 
 
 
 آدرس دهي صحيح به مقالات(Affiliation):
 
 Clinical Research Development Unit, Hajar Hospital, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran

واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان هاجر شهركرد، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، شهركرد، ايران
 
 Acknowledgement
 
  اساتيد و پژوهشگران گرانقدر خواهشمند است به منظور رعايت اصول اخلاقي در پژوهش و پاس داشت حقوق واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان  در مقالات، در قسمت تقدير و تشكر ،  در طرحهاي پايان يافته، در گزارش نهايي آن، در قسمت تقدير و تشكر  و در پايان نامه ها، در گزارش نهايي آن، در قسمت تقدير و تشكر ، متن ذيل آورده شود:

 

Acknowledgement for research projects & research articles: “The authors would like to thank the Clinical Research Development Unit, Hajar Hospital, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran for their support, cooperation and assistance throughout the period of study (Grant number:--- ).”

 

 

متن تقدير و تشكر در گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، پايان نامه و يا مقاله تحقيقات فارسي نويسندگان مراتب تقدير و تشكر خود را از واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان هاجر شهركرد جهت پشتيباني و همكاري در طول دوره مطالعه اعلام مي دارند(در صورت داشتن كد طرح پژوهشي پژوهشي، آورده شود) 

 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روزرسانی: 1399/06/18
تعداد بازدید: 89
آدرس : شهركرد، خيابان پرستار، كلينيك شماره 1 بيمارستان هاجر
كدپستي :8816854633        تلفن :32252416-038
تاریخ بروز رسانی 1399/09/10
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal